Maailman lapset ja nuoret pohtivat ilmastonmuutoksen haasteita Koreassa

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) järjestää lapsille ja nuorille suunnatun TUNZA ilmastonmuutoskonferenssin (The TUNZA Children and Youth Conference) Daejonissa, Koreassa 17.-23. elokuuta 2009. Konferenssi kokoaa yhteen yli 800 osanottajaa ympäri maailmaa pohtimaan ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita, jotka on valittu konferenssin teemaksi: "Climate Change: Our Challenge".

TUNZA konferenssi on suurin nuorten ilmastonmuutoskokous ennen YK:n ilmastoa käsittelevää huippukokousta Kööpenhaminassa ensi joulukuussa. Nuorten konferenssi pyrkii kokoamaan lausunnon maailman johtajille ja toimintasuunnitelman ilmastonmuutoksen ehkäisytoimien edistämiseksi. Tarkoituksena on muistuttaa, että kysymys on juuri lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Vähähiilisen, luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävän ja ympäristön kannalta kestävän talousjärjestelmän kehittäminen tuleville sukupolville on äärimmäisen tärkeää.

”TUNZA konferenssi on lapsille ja nuorille tärkeä tilaisuus keskustella ilmastonmuutoksesta ja valmistella kannanottoja YK:n Kööpenhaminan ilmastoa käsittelevään huippukokoukseen, mutta se on myös paljon muuta. Kyse on niiden sukupolvien kokoontumisesta, jotka perivät joulukuussa tehtävien päätöksien lopputuloksen”, Achim Steiner, YK:n apulaispääsihteeri ja UNEP:in pääjohtaja painotti konferenssin lehdistötiedotteessa.

Koreassa julkaistaan konferenssin yhteydessä myös uusi ilmastonmuutosta käsittelevä sosiaalinen verkosto: http://my.uniteforclimate.org. ’Unite for Climate’ on foorumi, joka pyrkii yhdistämään ilmastonmuutoskysymysten parissa työskenteleviä nuoria ja organisaatioita. Lisäksi TUNZA konferenssissa pidetään palkintoseremonia UNEP:in järjestämän lasten ympäristöaiheisen taidekilpailun (UNEP 2009 International Children’s Painting Competition on the Environment) voittajille.

Lasten ja nuorten TUNZA ilmastokonferenssi on osa YK:n maailmanlaajuista ’Seal the Deal!’ -ilmastonmuutoskampanjaa. YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin ’Seal the Deal!’ kampanja vaatii maailman maita sitoutumaan kunnianhimoisiin tavoitteisiin kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi vuoteen 2020 mennessä, sekä tukemaan haavoittuvassa asemassa olevia maita näiden yrittäessä sopeutua ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin.

Lisätietoja:

The TUNZA Children and Youth Conference 2009

UNEP:in nuorten TUNZA ohjelma

Seal the Deal – Youth Action

Seal the Deal!

YK:n ympäristöohjelma, UNEP