Maailman lapset voivat paremmin kuin koskaan – kaikki eivät hyödy kehityksestä

Photo: UN Photo/Marco Dormino

Photo: UN Photo/Marco Dormino

31.1.2014 – Maailman lapset voivat keskimäärin paremmin kuin koskaan. Kaikki eivät pääse kuitenkaan nauttimaan kehityksestä. Kaikkien lasten tavoittamiseksi on kuitenkin tehtävä vielä paljon töitä, selviää UNICEF:in tänään julkistamasta raportista.

UNICEF korostaa tilastotiedon merkitystä lasten hyvinvoinnin parantamisessa. Vertailukelpoisen tilastotiedon avulla voidaan paikantaa epäkohtia, jotka haittaavat lukemattomien lasten elämää.

”Tilastotieto on mahdollistanut miljoonien lasten hengen pelastamisen. Tämä koskee erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia”, kommentoi UNICEF:in tieto- ja analyysiyksikön johtaja Tessa Wardlaw. ”Kehitystä voi tapahtua ainoastaan, jos tiedämme, missä epäkohdat sijaitsevat. Tarvitsemme tietoa siitä, ketkä lapset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa, ketkä eivät pääse kouluun, missä taudit jylläävät ja missä perushygieniassa on puutteita.”

UNICEF on julkaissut lapsia koskevaa tilastotietoa kolmen vuosikymmenen ajan. Tilastoja tarvitaan sekä kehityksen seuraamiseksi että lasten aseman parantamiseksi.

Tänään julkaistun maailman lasten tilaa käsittelevän raportin mukaan lapsikuolleisuus on puolittunut vuoden 1990 jälkeen.

Tuhkarokosta johtuvat kuolemat alle viisivuotiaiden lasten kuolemat ovat vähentyneet 482 000:sta 86 000:een vuosina 2000–2012. Tämä johtui pitkälti tuhkarokkorokotusten yleistymisestä: vuonna 1980 maailman lapsista ainoastaan 16 prosenttia sai rokotuksen, vuonna 2012 vastaava luku oli 84 prosenttia.

Yhä useampi lapsi käy koulua myös kaikkein vähiten kehittyneissä maissa: vuonna 1990 kyseisissä maissa 53 prosenttia lapsista kävi koulua, vuonna 2012 vastaava luku oli 81 prosenttia.

Raportin kaikki tulokset eivät kuitenkaan ole positiivisia. Vuonna 2012 maailmassa kuoli 6.6 miljoona alle viisivuotiasta lasta, suurin osa tauteihin, jotka olisivat helposti ehkäistävissä.

Raportissa todetaan myös, että viisitoista prosenttia maailman lapsista käy töissä ja yksitoista prosenttia tytöistä joutuu naimisiin alle 15-vuotiaina.