Maailman merien päivä tuo esille merien ja ilmaston kiinteää yhteyttä

 

Tänään 8. kesäkuuta 2009 vietetään ensimmäistä kertaa YK:n virallistamaa maailman merien päivää. Maailman merien päivää on vietetty epävirallisesti vuodesta 1992 lähtien, jolloin se perustettiin YK:n ympäristö. ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa. Vuoden 2009 teema on ”meidän meremme, meidän vastuumme”, jonka tavoitteena on lisätä maailmanlaajuista tietoisuutta merien ja ilmastonmuutoksen erottamattomista kytköksistä.

Meret ja maapallon ilmasto ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa, sillä valtameret ovat merkittävä tekijä ilmaston sääntelyssä. Meret sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja näin lieventävät globaalia ilmastonmuutosta. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kuitenkin kasvanut jyrkästi ja muutokset ovat alkaneet näkyä myös merien happamoitumisessa.

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon toteaa maailman merien päivän viestissään, että ihmiset ovat aiheuttaneet maailman merien heikenneen tilan ja meillä jokaisella on vastuu muuttaa tämä kehityssuuntaus. Merien ekosysteemit ovat todella herkkiä, ja esimerkiksi liikakalastuksella on ollut katastrofaalisia vaikutuksia merien biodiversiteettiin. Pääsihteeri huomioi myös merirosvojen ja muun rikollisuuden, kuten ihmisten salakuljetuksen, vaikutuksen merenkulun turvallisuuteen.

”Maailman merien päivän teema, ’meidän meremme, meidän vastuumme’, korostaa meidän jokaisen yksilöllistä ja yhteysvastuuta suojella merellistä ympäristöä ja huolehtia sen luonnonvaroista. Turvalliset, terveet ja tuottavat meret ovat erottomaton osa ihmisten hyvinvointia, talouden vakautta ja kestävää kehitystä,” YK:n pääsihteeri kirjoittaa maailman merien päivän viestissään.

Lisätietoja: Maailman merien päivä 2009