Maailman radiopäivä – nuorilta, nuorille

World Radio Day/UN Photo

World Radio Day/UN Photo

13.2.2015 – Radio on edelleen tärkein joukkoviestintäväline yleisöille eri puolilla maailmaa. Mikään toinen media ei tavoita yhtä useita ihmisiä yhtä laajoilla alueilla.

Lisäksi lähetykset antavat ihmisille mahdollisuuden osallistua julkiseen keskusteluun, eivätkä ne rajaa ketään ulkopuolelle lukutaidon, sukupuolen, iän tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. Hätätilanteissa radiolla on tärkeä rooli nopean ja kaikille tulkittavissa olevan tiedon levittäjänä.

YK viettää 13. helmikuuta Maailman radiopäivää. Tänä päivänä 69 vuotta sitten perustettiin YK:n oma radiokanava, joka tuottaa lähetyksiä edelleen vuoden ympäri.

Tämän vuoden radiopäivänä YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO haluaa korostaa nuorten naisten ja miesten roolia radiolähetysten tuottamisessa. Vain viidennes radio-ohjelmista on tähdätty nuorille, ja ainoastaan joka neljäs mediassa esillä olevistä henkilöistä on naisia.

UNESCO kannustaa ottamaan entistä enemmän nuoria mukaan ohjelmantekoon ja muistuttaa, että yli puolet maailman väestöstä on alle 30-vuotiaita.

”Nuorille freelance-toimittajille kuuluu usein kiitos eri puolilla maailmaa tehtävistä paljastuksista. Monet heistä riskeeraavat elämänsä tiedonvälityksen puolesta”, sanoo UNESCOn johtaja Irina Bokova.

UNESCO ja YK pyrkivät vahvistamaan nuorten ääntä radiossa, tukemaan heidän työtään ja työskentelemään kaikkia syrjinnän muotoja vastaan.