Maailman ravintopäivä

PÄÄSIHTEERIN VIESTI MAAILMAN RAVINTOPÄIVÄNÄ

16. lokakuuta 2009

“Ravintoturvallisuuden saavuttaminen kriisien aikakautena”

Ruoka ja ravintoturvallisuus ovat kunnollisen elämän, vakaan koulutuksen ja, tosiaankin, kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamisen perusta. Kahden viime vuoden aikana epävakaa ruoan hinta, taloudellinen kriisi, ilmastonmuutos ja erilaiset ristiriidat ovat johtaneet dramaattiseen ja täysin hyväksymättömään kasvuun niiden määrässä, jotka eivät voi luottaa saavansa ravintoa, jota he tarvitsevat elääkseen, työskennelläkseen ja kehittyäkseen. Ensimmäistä kertaa historian aikana, yli miljardi ihmistä kärsii nälkää.

Läpi kaikkien kehittyvien maiden ruoan hinta pysyttelee itsepäisen korkeana. Meidän on vastattava nälkäisten vaateisiin, ensinnäkin varmistamalla tarvittava poliittinen ja taloudellinen tuki ruoan hätäavulle. ”Ravintoturvallisuuden saavuttaminen kriisien aikakautena” on tämän vuoden maailman ravintopäivän sekä Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n TeleFood-kampanjan teema. Se korostaa suurempien panostusten tarvetta, jotta köyhyyden ja nälän vahingoittamien ihmisarvoa voitaisiin kunnioittaa, ja tukee niitä naisia ja miehiä, jotka usein altistavat itsensä hengenvaaraan sitoutuessaan viemään avun perille.

Toiseksi, on panostettava ravinnon tuotantoon ja jakeluun. Viime vuonna kokosin korkean tason asiantuntijaryhmän maailmanlaajuisessa ruokakriisissä. Sen toimintaviitekehys hahmottelee strategian, joka tarjoaa turvaverkostoja sekä avustusta pienviljelijöille, ja joka tukee pitkän tähtäimen maataloustuottavuutta sekä sopeutumisohjelmia, yhteiskunnallisia suojeluohjelmia, pääsyä markkinoille sekä reilua kauppaa.
 
Kansat järjestäytyvät toimintaan. Heinäkuussa 26 maata ja 14 monenkeskeistä järjestöä lupautuivat työskentelemään yhdessä L’Aguila-aloitteen mukaisesti ravintoturvallisuuden parissa. Ensi kuun ravintoturvallisuuden huippukokous Roomassa on uudempi tilaisuus keskittyä eri maiden johtamiin ja alueellisiin strategioihin, maiden välisiin yhteistyösuhteisiin ja korotettuihin avustustasoihin.

Ravintoturvallisuuden haasteet vaativat monenkeskistä sitoumusta, luovuutta ja johtajuutta. Näin kriisin aikana kehotan kaikkia kansoja laatimaan ja viemään läpi hallittuja ja monipuolisia toimintasuunnitelmia maatalouden kehittämiseen ja tehokkaaseen yhteiskunnalliseen turvaamiseen niin, että uhanalaiset ihmiset – naiset ja lapset erityissijassa – voivat saada sen ruoan mitä he tarvitsevat ravintonsa turvattuuteen ja hyvinvointiin.

 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-Moon