Maailman taloudellinen tilanne vuonna 2008

Maailman taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä arvioiva raportti ”2008 World Economic Situation and Prospect” on julkistettu. Raportti pitää sisällään katsauksen maailman talouden tilanteeseen ja kehityskysymyksiin. Raportin tarkoituksena on toimia sosiaalista ja taloudellista kehitystä koskevan keskustelun apuna YK:n eri elimissä.

Raportin mukaan maailman talous on kuluvan vuoden aikana suurten haasteiden edessä. Monet haasteista liittyvät muun muassa Yhdysvaltain epävakaaseen taloudelliseen tilanteeseen ja sen maailmanlaajuisiin vaikutuksiin.

Lue lisää raportista täältä.