Maailman terveysjärjestö puhuu naisten terveyden puolesta

WHO; women; rights; health

WHO; women; rights; health Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkistanut uuden selonteon naisten terveydestä ja terveyden edistämisen kehityksestä. Naisten terveys: tämän päivän todisteet huomisen asialistalla (Women and health: today’s evidence tomorrow’s agenda) –selonteko valottaa naisten terveyden edistämisen tarpeita ja naisten osallistumista yhteiskuntien terveyteen liittyvien asioiden hoitoon.

Naiset elävät pitempään, mutta heidän elämänsä ei ole välttämättä terveempää. Yhteiskuntien tulisi panostaa etenkin varhaisaikuisiin ja ikääntyneisiin naisiin ja heidän vaiheidensa tukemiseen. Tytöille ja naisille tulee taata mahdollisuus terveydenhoitoon ja huolenpitoon, jotka kuuluvat perusihmisoikeuksiin kaikille ihmisille koko elämän ajan. Tuki on tarpeen etenkin elämän suurissa muutosvaiheissa.

altRistiriita näkyy myös siinä, että usein naiset ovat terveydenhuollon kivijalka, mutta he saavat harvoin kaipaamaansa hoitoa. Vaikka naimisissa olevat naiset ja äitiysterveydenhuolto voivat toimia hyvin, naimattomien tai nuorten naisten pääsy terveydenhoidon piiriin tai ennaltaehkäiseviin seulontoihin on huono. Mielenterveyden hoitoa on tarjolla vähemmän kuin esimerkiksi äitiyteen liittyviä palveluja.

Naiset elävät keskimäärin kuusi-kahdeksan vuotta pitempään kuin miehet. Heidän erilaiset oireensa esimerkiksi sydäntaudeissa vaativat erityishuomiota väestön ikääntyessä, sillä ikääntyvistä suurempi prosenttiosuus on naisia.

Naisten terveys kärsii eritoten heidän usein alemmasta asemastaan yhteiskunnassa. WHO:n selonteko pyrkiikin tunnistamaan yhteiskunnallisen uudistamisen avainkohdat, joilla naisten terveyttä pystytään edistämään eri elämäntilanteissa yhä paremmin.