Maailman terveyspäivän teemana sairaaloiden turvallisuus ja kriisivalmius

Maailman terveysjärjestö (WHO) juhlistaa tänään 7. huhtikuuta maailman terveyspäivää. Tänä vuonna maailman terveyspäivän tavoitteena on kiinnittää huomiota siihen, kuinka monia ihmishenkiä voitaisiin pelastaa maanjäristyksien, tulvien ja muiden kriisitilanteiden sattuessa, jos terveyspalveluiden kriisivalmius olisi parempi, ja henkilökunta paremmin valmistautunut ja koulutettu toimimaan kriisitilanteissa.

WHO suosittaa maailman hallituksia, terveydenhuollon päättäjiä sekä sairaaloiden johtohenkilöstöä noudattamaan kuutta perustoimenpidettä, joiden avulla terveydenhuoltojärjestelmiä voidaan kehittää turvallisemmiksi kriisitilanteissa. Toimenpiteisiin lukeutuu muun muassa terveydenhuoltohenkilöstön koulutus, turvallisempien sairaaloiden suunnittelu ja rakennus, olemassa olevien terveyspalveluiden kunnostaminen, sekä henkilökunnan ja lääkevarastojen turvallisuuden varmistaminen.

”Koska ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset, kuten sään ääriolosuhteet ja aseelliset konfliktit, uhkaavat maailmaa enenevässä määrin, on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että terveydenhuoltopalvelut ovat kansalaisten saavutettavissa kaiken aikaa. Ennen kriisiä, sen aikana, sekä kriisitilanteen päätyttyä”, painottaa WHO:n pääjohtaja Margaret Chan.

WHO:n kuusi suositusta maailman hallituksille, terveydenhuollon päättäjille sekä muille sairaaloiden ja terveyspalveluiden johtohenkilöstölle:

  1. Arvioi sairaaloiden turvallisuuden taso.
  2. Suojele ja kouluta terveydenhuoltohenkilöstöä kriisitilanteiden varalta.
  3. Luo kriisisuunnitelma.
  4. Suunnittele ja rakenna kestäviä sairaaloita.
  5. Ota käyttöön kansallisia menettelytapoja ja ohjelmia sairaaloiden turvallisuuden       parantamiksi.
  6. Varmista lääke-, laite- ja varastojen turvallisuus.

Lähde: WHO:n tiedote, 7.4.2009, Photo: WHO/ Paul Garwood

Lisätietoja:
Maailman terveysjärjestö (WHO)
Maailman terveyspäivä 2009
Maaesimerkkejä sairaaloiden turvallisuuden parantamisesta