Maaseudun naiset – ei ehkä puolet taivaasta, mutta ainakin puolet maasta

maaseudun naiset

maaseudun naiset

15.10.2012 Maaseudun naiset tuottavat suuren osan maailman ruuasta, pitävät huolta ympäristöstä ja auttavat vähentämään katastrofien riskiä yhteisöissään. Tästä huolimatta naiset ovat edelleen huono-osaisia ja joutuvat kohtaamaan syrjintää, joka estää heitä toteuttamasta kaikkia mahdollisuuksiaan.

Liian monet maaseudun naiset elävät todellisuudessa, jossa he eivät omista viljelemäänsä maata, eivät saa taloudellista apua, joka voisi nostaa heidät köyhyydestä ja elävät ilman varmuutta kunnollisesta ravinnosta, terveydenhuollosta tai muista perushyödykkeistä, kuten puhtaasta vedestä ja sanitaatioista. Palkaton hoivatyö kuormittaa naisia ja estää heitä ryhtymästä palkkatyöhön.

Kehittyvissä maissa naiset muodostavat keskimäärin noin 43 % maaseudun työvoimasta. Tutkimusten mukaan naiset pystyisivät nostamaan satonsa tuottavuutta 20-30 %, jos heillä olisi saatavilla samat tuotantoa parantava resurssit kuin miehillä. Kehittyvien maiden maataloustuotanto voisi täten nousta 2,5-4 % ja nälkää näkevien ihmisten määrä vähenisi maailmanlaajuisesti 12-17%.

15. lokakuuta Yhdistyneet kansakunnat viettää kansainvälistä maaseudun naisten päivää. Ajatus maaseudun naisten kunnioittamisesta erityisellä päivällä syntyi YK:n neljännessä naisten maailmankonferenssissa Pekingissä vuonna 1995. Tuolloin ehdotettiin, että maaseudun naisten päivää vietetään 15.10, päivää ennen maailman ruokapäivää, ja täten korostetaan maaseudun naisten roolia ruuan tuotannossa ja ruokaturvan varmistamisessa.

Kansainvälisen päivän viestissään YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon alleviivasi miten tärkeää on maaseudun naisten voimaannuttaminen nälän ja köyhyyden lopettamista ajatellen.

“Jos naisten oikeudet ja mahdollisuudet kiistetään, heidän lapsiltaan ja yhteiskunniltaan viedään toivo paremmasta tulevaisuudesta. Tämän vuoksi YK lanseerasi hiljattain ohjelman maaseudun naisten voimaannuttamiseksi ja ruokaturvan edistämiseksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä kolmen Roomassa sijaitsevan ruoka- ja maatalousjärjestön sekä UN Womenin kanssa. Tarkoituksena on työskennellä maaseudun naisten kanssa, poistaa heidän kohtaamiaan esteitä sekä kehittää heidän taitojaan maataloustuottajina, johtajina ja yrittäjinä” Ban sanoi viestissään. ”Kun ruokaturvaa ja ravitsemusta parannetaan, maaseudun naisilla on enemmän vaihtoehtoja löytää kunnollista palkkatyötä ja täten taata lastensa koulutus ja terveys. Jos naisilla on mahdollisuus omistaa maata, saada luottoa sekä tuotantoa parantavia välineitä ja palveluita, maaseudun naiset voivat parantaa tuottavuuttaan ja myydä tuotteitaan. Yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä maaseudun naiset voivat käyttää ääntään päätöksentekijöinä ja edistää kestävää kehitystä.”