Kansainvälinen naistenpäivä 2012: Maaseudun naisilla mahdollisuus pelastaa 150 miljoonaa nälkäistä

 

UNAMIDin upseerit marssivat Darfurin naisten puolesta naistenpäivänä 2011YK tunnustaa maaseudun naisten elintärkeän roolin ja panoksen, kun maailma juhlistaa vuoden 2012 kansainvälistä naistenpäivää. Nämä naiset käsittävät neljänneksen koko maailman väestöstä. Tänä vuonna naistenpäivän teemana on ”Voimaannuta maaseudun naiset – lopeta nälkä ja köyhyys”.

Kansainvälisen naistenpäivän viestissään YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi, että maaseudun naiset ja tytöt ovat yleensä minkä tahansa taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen indikaattorin pohjalla: tulojen saannista koulutukseen, terveydestä päätöstenteon osallisuuteen.

”He tekevät suurimman osan palkattomasta hoitotyöstä maaseudulla. Siitä huolimatta maaseudun naisia estetään käyttämästä potentiaaliaan hyödyksi. Jos maaseudulla asuvilla naisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet päästä käsiksi tuotantoresursseihin, satojen määrä kasvaisi neljällä prosentilla, ruoan ja ravinnon turvallisuus paranisi sekä niinkin paljon kuin 150 miljoonaa ihmistä voitaisiin pelastaa nälältä”, pääsihteeri totesi viestissään.

YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin johtaja Michelle Bachelet sanoi naistenpäivän viestissään, että tämän vuoden haasteena on ajatella kriittisesti naisten ja tyttöjen pääsyä koulutukseen ja tieteiden pariin sekä sitä, kuinka he pääsisivät käsiksi teknologiaan. ”Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen voi toteutua vain, jos laitamme riittävästi resursseja naisten ja tyttöjen koulutukseen”, hän totesi.

YK:n tilastot osoittavat, että matka on vielä pitkä:

•    Vain 19,3 % parlamenttien edustajista on naisia.
•    Fortune-talouslehden listaamista 500 yrityksestä kahdessatoista on johdossa nainen.
•    Maaseudulla asuvat naiset tuottavat 60–80 prosenttia kehitysmaiden ruoasta, mutta heillä on harvoin oikeuksia viljelemäänsä maahan.
•    Maailmanlaajuisesti 20 sadasta maanomistajasta on naisia.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay sanoo, että jos politiikan ja yritysmaailman johdossa on liian vähän naisia, naiset eivät voi ottaa osaa päätöstentekokeskusteluihin siitä, miten maailmanlaajuisiin kriiseihin voitaisiin vastata.

”Tästä syystä – kuten monien suurkaupunkien kaduilla, kaupungeissa ja kylissä ympäri maailmaa kuulee – meidän on vaadittava rakenteellisia ja institutionaalisia muutoksia, jotka mahdollistaisivat sen, että naiset tunnustettaisiin tasa-arvoisina kansalaisina ja tasa-arvoisina partnereina päätöstenteossa. Tämä koskee erityisesti siirtymävaiheessa olevia valtioita”, Pillay sanoi viestissään.

Kuva: UN Photo/Olivier Chassot

 

UNRICin vuoden 2011 mainossuunnittelukilpailu käsitteli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Verestä muistia kilpailutöistä täällä.