Making Commitments Matter -hanke pyrkii saamaan YK:n sitoumuksille lisää merkitystä

 

Making Commitments Matter (MCM) on kansainvälinen tutkimus- ja kehityshanke, joka koostuu opiskelijoista ja nuorista asiantuntijoista. Päämääränä on edistää Yhdistyneiden Kansakuntien sekä sen erikoisjärjestöjen julkaisemien päätöslauselmien ja sopimusten kansallista täytäntöönpanoa.

MCM:n visiona on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien sitoumukset saavat niille kuuluvan arvon ja niiden täyttä potentiaalia hyödynnetään ihmisten elämisen ehtojen parantamiseksi. Tämä kuitenkin edellyttää riittävää tiedonsaantia näistä sitoumuksista, minkä vuoksi MCM-hanke pyrkii tukemaan valtion eri toimielimiä ja kansalaisyhteiskuntaa täytäntöönpanoprosessissa tuomalla tietoa YK:n sopimuksista saataville helposti ja ymmärrettävästi.

MCM tarjoaa kahta ratkaisua tiedonsaantiongelmaan. Ensimmäinen on UN-informed.org -tietopankki. Tällä hetkellä MCM tekee tutkimustyötä ja haastattelee eri valtion ja kansalaisyhteiskunnan tahoja kerätäkseen tietoa ja kehittääkseen kerätyn aineiston pohjalta keskitetyn, luotettavan ja neutraalin Internetissä toimivan tietopankin UN-informed.org. Kansainväliset UN-informed.org sivustot avautuivat kesäkuussa 2009 ja varsinaisen tietopankin on määrä avautua keväällä 2010.

Toinen ratkaisu on kansalaisyhteiskunnan ja valtionhallinnon yhteinen Internet-yhteisö: UN-I.org. Valmistuessaan yhteisö tarjoaa foorumin, jossa eri toimeenpanoprosessiin osallistuvat toimijat voivat vaihtaa tietoa, parhaita toimintatapoja ja muita toimeenpanon tukidokumentteja julkisesti verkossa. UN-I.org foorumin on määrä avautua keväällä 2010.

Suomen MCM tiimi on ollut mukana kehittämässä UN-informed.org tietopankkia hankkeen alusta lähtien. Tiimi on kasvanut projektin aikana yhdestä ns. maaedustajasta 17 hengen tutkimus, tiedotus – ja varainkeruu ryhmäksi. Suomen MCM:n suojelijana toimii Maailman YK-liittojen kattojärjestö WFUNA:n ja Suomen YK-liiton entinen pääsihteeri, nykyinen Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen.

Lisätietoja
MCM Suomi
Kansainvälinen UN-informed.org