Merien ryöstökalastus yhtä vakava uhka kuin maakaappaukset

fish

fish

30.10.2012 Geneva/New York YK:n ruoka-asioiden erikoisraportoija Olivier De Schutter varoitti tänään siitä, miten merien ryöstökalastus vaarantaa ruokaturvan. De Schutter kehotti hallituksia ja kansainvälisiä toimijoita pysäyttämään kalakantojen loppuun kalastamisen sekä ryhtymään nopeisiin toimiin suojellakseen, säilyttääkseen ja jakaakseen kalakantoja ja merellisiä ympäristöjä koskevia hyötyjä.

”Merien ryöstökalastus, joka tarkoittaa pienkalastajia vahingoittavia hämäräperäisiä kalastussopimuksia, tunkeutumista suojelluille vesialueille sekä luonnonvarojen viemistä paikallisilta asukkailta voi olla yhtä vakava uhka kuin maa-alueiden kaappaus” De Schutter sanoi kalakantoja ja ruokaturvaa koskevan uuden raportin julkaisutilaisuudessa.

Arviot laittomien kalasaaliiden suuruudesta vaihtelevat 10-28 miljoonan tonnin välillä ja noin 7,3 miljoonaa tonnia, 10 % maailmanlaajuisesta kalasaaliista, heitetään pois vuosittain. ”On selvää, että kalakantojen vähetessä kalastusaluksilla on kiusaus kiertää sääntöjä ja ympäristönsuojelupäätöksiä.” De Schutter sanoi.

Monet maailman meristä kalastetaan etäällä rannikoista, De Schutter totesi ja toivoi, että tätä toimintaa säätelevät sopimukset (License and Access Agreements) arvioidaan pian uudelleen. De Schutter toivoi, että sopimuksiin sisällytettäisiin vahvempi valvontamekanismi, jolla voidaan torjua laitonta ja raportoimatonta kalastusta sekä ottaa paikallisten kalakantojen merkitys ja pienkalastajien tarpeet paremmin huomioon ja vahvistaa kalastusalusten miehistön työoikeuksia. Sopimukset tulisi muokata avainvaltioiden avustuksella ja niihin tulisi sisällyttää myös ihmisoikeudet ja niiden seuranta.

YK:n asiantuntijan mukaan hallitusten tulisi uudelleen arvioida millaisia kalastusmalleja ne tukevat ja huomioida, että pienkalastajat kalastavat enemmän yhtä polttoainegallonaa kohti kuin suuret teolliset alukset ja heittävät pois pienemmän osan saalistaan. ”Teollinen kalastus kaukaisilla vesillä voi vaikuttaa taloudelliselta vaihtoehdolta, mutta näin on pelkästään sen vuoksi, että suuret alukset pistävät suuret tukisummat suoraan omiin taskuihinsa ja ulkoistavat liikakalastuksen ja resurssien rappeutumisen hinnan. Merien kuivuttua tämä hinta jää tulevien sukupolvien maksettavaksi” DE Schutter sanoi.

Raportin tiivistelmä