Michelle Bachelet esittelee 100 päivän toimintasuunnitelman

Michelle Bachelet24. tammikuuta 2011 – Yhdistyneiden Kansakuntien uuden naisten oikeuksia ja poliittista osallistumista ajavan järjestön pääjohtaja esitteli 100 päivän toimintasuunnitelman maanantaina. Se sisältää laajoja asiakokonaisuuksia, kansallisten partnereiden tukemisesta YK-järjestelmän sisäisen koherenssin parantamiseen.

”Naisten voima, naisten ahkeruus ja naisten viisaus ovat ihmiskunnan suurin hyödyntämätön resurssi,” UN Womenin johtaja ja Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet sanoi järjestön johtokunnan ensimmäisessä säännöllisessä tapaamisessa. ”UN Womenin haaste on näyttää laajalle kannattajakunnallemme miten tätä resurssia hyödynnetään tavalla, joka hyödyttää meitä kaikkia.”

Bachelet korosti ”tervettä järkeä kunnianhimon vastapainona”, ja kertoi, että järjestö keskittyy viiteen ydinperiaatteeseen: kansainvälisten sopimusten toimeenpanon edistämiseen kansallisella tasolla; hallitustenvälisten prosessien vahvistamiseen niin, että sukupuolten välisen tasa-arvon globaali rakenne vahvistuu; sukupuolten tasa-arvon ja naisten valtaistamisen ajamiseen; YK-järjestelmän sisäisen koherenssin parantamiseen, sekä globaalina tiedon ja kokemuksen välittäjänä toimimiseen.

UN Women – YK:n sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista ajava järjestö – perustettiin yleiskokouksen päätöksellä viime vuoden heinäkuussa. Neljä YK:n järjestöä ja toimistoa yhdistettiin: YK:n naisten kehitysrahasto (UNIFEM), naisten kehitysasioista vastaava osasto (DAW), pääsihteerin tasa-arvoneuvonantajan toimisto (OSAGI) ja YK:n kansainvälinen naisten edistämisen tutkimus- ja koulutusinstituutti (UN-INSTRAW).

Uusi järjestö saa merkittävästi enemmän rahoitusta, ja sen toiminta käynnistyy virallisesti 24. helmikuuta YK:n naisten asema -toimikunnan (Commission on the Status of Women) 55. istunnossa. Naisten asema -toimikunta on globaali päätöksentekoelin, joka keskittyy ainoastaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja naisten aseman parantamiseen.

”Olen varma siitä, että UN Women on katalyytti muutokselle. Se tarjoaa uutta energiaa, turvautuu kestäviin ideoihin ja arvoihin ja tuo yhteen miehiä ja naisia, jotka pyrkivät yhteiseen tavoitteeseen, eri maista ja yhteisöistä”, sanoi Bachelet.

Hän huomautti että UN Womenin lähestymistapa tulee olemaan globaali, mutta sen vaikutukset tunnetaan lähinnä valtiotasolla. ”UN Womenin tekninen tuki ja asiantuntemus tulevat, pyynnöstä, olemaan kaikkien, sekä kehitysmaiden että kehittyneiden maiden, käytössä.”

Johtokunnalle tekemissään huomautuksissa Bachelet myös esitteli viisi temaattista prioriteettia maatasolla: naisten äänen voimistaminen, johtajuus ja osallistuminen, naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen, naisten konfliktinratkaisuun osallistumisen varmistaminen, naisten taloudellisen valtaistamisen parantaminen, sekä sukupuolten tasa-arvon priorisoiminen kansallisessa, alueellisessa ja alakohtaisessa suunnittelussa ja budjetoinnissa.