Minä vaikutan -kuvataidekilpailu käynnistyy

15.1. käynnistyvässä valtakunnallisessa kuvataidekilpailussa on teemana lasten ja nuorten kuuleminen. Minä vaikutan -kilpailulla tarkoitus on innostaa 4.–6. luokkien oppilaita pohtimaan yhteiskunnallista osallistumista, vaikuttamista ja kansalaistoimintaa niin heidän omassa ympäristössään kuin globaalistikin. Kuvataidekilpailun tavoitteena on tukea aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista ja demokratiakasvatusta.

Kilpailun järjestävät oikeusministeriö, opetusministeriö, Opetushallitus, ympäristöministeriö ja eduskuntatiedotus yhdessä Suomen 4H-liiton ja Finlands svenska 4H:n kanssa. Kilpailun teema liittyy osaltaan vuonna 2009 vietettävän YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 20-vuotisjuhlavuoteen, jonka aiheena on lapsen oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi.

Kilpailumateriaali koostuu erilaisista tehtävistä, joiden aiheita voi käsitellä eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetuksessa, kuvataiteen lisäksi esimerkiksi äidinkielen ja biologian tunneilla. Tavoitteena on, että luokka käsittelee aihetta yhdessä ja pohtii sitä myös yhteiskunnallisen vaikuttamisprosessin näkökulmasta. Työt toteutetaan yksilötöinä, joiden tekninen ja ilmaisullinen toteutustapa on vapaa.
Kilpailuaika on 15.1.–30.3.2009.

Tutkimusten mukaan suomalaisilla lapsilla ja nuorilla on hyvät yhteiskunnalliset tiedot ja taidot, mutta he ovat pohjoismaalaisia ikätovereitaan vähemmän kiinnostuneita itse osallistumaan ja vaikuttamaan. Yleissivistävällä koululla on suuri merkitys siinä, millaisen pohjan lapset ja nuoret saavat aktiivisen kansalaisen identiteetin rakentamiseen. Koulun ja harrastustoiminnan kautta lapset ja nuoret saavat tärkeitä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia, sillä osallistumaan opitaan parhaiten yhdessä toimimalla.

Kilpailu järjestetään Suomen 4H-liiton organisoimana nyt 14. kerran.

Lisätietoa aiheesta.