Ministeri Väyrynen: EU ja läntiset maat toimivat kehitysyhteistyössä liiaksi julkisen sektorin kautt

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen osallistui 25. syyskuuta YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettyyn vuosituhattavoitteita käsittelevään korkean tason kokoukseen. Ministeri käytti köyhyyttä ja nälänhätää käsittelevässä pyöreässä pöydässä puheenvuoron, jossa hän nosti esille kehitysavun tehokkuuden.

"EU ja niin sanotut pohjoiset avunantajamaat toimivat liiaksi julkisen sektorin kautta. Olemme lyöneet laimin sekä infrastruktuurin että maatalouden ja muun tuotannollisen toiminnan kehittämisen, vaikka meillä erityisesti olisi paljon annettavaa näillä sektoreilla", hän korosti.

Väyrynen totesi myös, että kehittyvien ja kehitysmaiden välisessä etelä-etelä-yhteistyössä olisi pantava entistä enemmän painoa sosiaalisektorille.

"Kehittyvillä mailla olisi tarjottavana hyviä kokemuksia esimerkiksi omien maidensa koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmien kehittämisestä. Uskon, että näitä kokemuksia voitaisiin suoraan soveltaa köyhien kehitysmaiden olosuhteisiin."

Väyrynen nosti puheessaan voimakkaasti esille myös kestävän kehityksen periaatteet.

"Taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti kestävä kehitys on sekä tavoite että ehdoton edellytys sille, että köyhyyttä voidaan vähentää nopeasti ja tehokkaasti. Jos yksikin näistä pilareista laiminlyödään, epäonnistumme tavoitteissamme", Väyrynen painotti.

Ministeri Väyrynen osallistui 63. YK:n yleiskokousviikolle 24.–25. syyskuuta.

Lue ulkoasiainministeriön tiedote aiheesta.