Mitä EU tekee ja miten voit auttaa?

Lähde: Flickr 2.0 Generic Rick Cooper CC BY 2.0

Lähde: Flickr 2.0 Generic Rick Cooper CC BY 2.0

31.3.2014 – Euroopan komission marraskuussa 2013 tekemässä aloitteessa todetaan, että EU-maiden tulisi seuraavan neljän vuoden aikana vähentää ilmaisten ohutmuovipussien käyttöä radikaalisti. Aloite antaa jäsenmaille mahdollisuuden rajoittaa kevytmuovipussien käyttöä parhaaksi näkemällään tavalla. Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi verottaminen, kansalliset kiellot tai vähennystavoitteet. Monissa EU-maissa rajoitteita on jo käytössä.

Euroopan parlamentti äänesti tammikuun päätöslauselmassaan, että kaikkien haitallisimpien muovien sekä tiettyjen muovipussien käyttö pitäisi kieltää vuoteen 2020 mennessä. Päätöslauselma on osa EU:n strategiaa, jossa pyritään vähentämään muovijätteen määrää ympäristössä. EU:ssa tulisi ottaa käyttöön myös muovijätteen kierrättämistä koskevat sitovat tavoitteet, Euroopan parlamentin jäsenet toteavat.

Keskimäärin jokainen eurooppalainen käyttää noin 198 kertakäyttöistä ohutmuovipussia vuoden aikana. Tämä vastaa yhtä muovipussia päivässä jokaista kotitaloutta kohden. Vuotuinen käyttö vaihtelee kuitenkin huomattavasti eri puolilla Eurooppaa: Suomessa ja Tanskassa muovipusseja käytetään vain 4 kpl henkilöä kohden vuodessa, kun taas Puolassa, Portugalissa ja Slovakiassa vastaava luku on 466 kpl.

Mitä SINÄ voit tehdä?

EU on ryhtynyt toimiin, mutta menestys on kuitenkin viime kädessä riippuvaista yksilöiden toiminnasta.

Olemme kaikki vastuussa sotkusta, joka maailmassa vallitsee ja siksi olemme kaikki myös vastuussa sen siivoamisesta. Yhteiskunnassamme tulisikin miettiä muovin käytön periaatteet aivan uudelleen. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka jokainen voi panna täytäntöön välittömästi:

• Joka kerta kun näet maassa roskan, poimi se ja hävitä asianmukaisesti

 Vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä – olet varmasti kuullut tämän ohjeen aikaisemminkin, mutta nyt tiedät mitä tapahtuu, kun ihmiset eivät toimi ohjeiden mukaisesti. Pyri siis olemaan tietoinen kaikesta, mitä ostat ja yritä välttää niitä tuotteita, joissa käytetään runsaasti pakkausmateriaaleja (esimerkiksi kertakäyttötuotteet).

 Vaadi enemmän ja parempia kierrätysmahdollisuuksia kotiseudullesi

 Ota osaa paikallisiin vesialueiden siivoustempauksiin – tai järjestä itse sellainen. Vaikka tämä ei ratkaise ongelmaa lopullisesti, se on hyvä tapa kerätä asialle lisää huomiota

• Jos asut lähellä merta tai mereen laskevaa jokea, voi olla mahdollista että alueesi viemärit valuttavat roskaa mukanaan mereen. Ole tietoinen tilanteesta ja vaadi, että asiaan puututaan

 Tule tietoiseksi omasta ekologisesta jalanjäljestäsi. Edesauta muutosta omien valintojesi avulla, äläkä välitä yleisestä tavasta ajatella