Monimuotoinen luonto ei ole itsestäänselvyys.

Photo: Flickr / Matt Biddulph / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Photo: Flickr / Matt Biddulph / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

3.3.2014 – Maailman luontoa uhkaavat monet haasteet: ilmastonmuutos, elinympäristöjen tuhoutuminen ja lajien katoaminen ovat vain muutamia esimerkkejä. Ongelmat ovat suuria ja monimutkaisia; usein tuntuu, että asioihin on vaikea vaikuttaa. Silti ihmisten toiminnalla on merkitystä.

Maailman luontopäivää vietetään maaliskuun kolmantena päivänä. Luonnolla on keskeinen rooli kestävässä kehityksessä ja inhimillisessä hyvinvoinnissa.

Asialla on kaksi puolta. Toisaalta maailman luontopäivä kannustaa kaikkia nauttimaan luonnosta: tarkoitti se sitten metsässä kävelyä, kukkien istuttamista tai vain parvekkeella loikoilua.

Toisaalta maailman luontopäivä korostaa maailman luonnon kohtaamia haasteita, kuten metsien häviämistä, liian intensiivistä kalastusta tai uhanalaisten eläinten metsästystä. Nämä ja muut ongelmat uhkaavat useita planeettamme uhanalaisia lajeja.

Luonnon tuhoamisella on kauaskantoisia taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia seurauksia, jotka koskettavat meitä kaikkia.

”Luontoa koskettavat haasteet ovat valtavia, mutta yhteistyöllä voimme vähentää niiden vaikutuksia”, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kommentoi. ”Ensimmäistä kerta vietettävänä maailman luontopäivänä kannustan yhteiskunnan kaikkia sektoreita puuttumaan eläinten ja kasvien salakuljetukseen sekä sitoutumaan kestävään ja tasavertaiseen tapaan käydä hyödyntää luontoa”.

Voit osallistua maailman luontopäivään esimerkiksi seuraavin tavoin:

         Kunnioita kasvien ja eläinten elinympäristöä

         Liity luonnonsuojelujärjestöön

         Kunnioita alkuperäislajeja

         Kierrätä ja vähennä energiankulutusta

         Vältä torjunta-aineita

         Huomio eläimet liikenteessä – aja hitaammin