Myanmarin tulee puuttua ihmisoikeushaasteisiin

Ojea Quintana

Ojea Quintana

5. elokuuta 2012 – Myanmarin tulee selvittää vakavia ihmisoikeushaasteita demokraattisen muutoksen ja kansallisen sovitteluprosessin onnistumiseksi, YK:n itsenäinen ihmisoikeusasiantuntija totesi kuusipäiväisen Myanmarin vierailunsa päätteeksi.

Myanmarin ihmisoikeustilanteeseen keskittyvä erityisedustaja Tomás Ojea Quintana havaitsi lukuisia positiivisia kehitysaskeleita 30. heinäkuuta ja 4. elokuuta välillä tekemällään vierailulla. Näihin lukeutuivat kansalaisyhteiskunnan, poliittisten puolueiden ja muiden asianosaisten aktiivisempi osallistuminen muutosprosessiin, ihmisoikeuskeskustelun lisääntynyt avoimuus ja laillisuusperiaatteeseen nojautuvan yhteiskunnan rakennustyö.

Samalla hän kuitenkin nosti esille ihmisoikeuksiin liittyviä haasteita maassa. Näihin kuuluivat Rakhinen osavaltion tilanne YK:n henkilökunnan pidätyksineen, mielipidevankien jatkuvat vankeustuomiot ja tilanne Kachinin osavaltiossa.

Buddhalais- ja muslimiyhteisöjen välisten kiistojen Rakhinen osavaltiossa on raportoitu aiheuttaneen ainakin 78 ihmisen kuoleman kesäkuussa. Tuhannet ovat joutuneet myös jättämään kotinsa kiistojen seurauksena.

”Rakhinen osavaltion ihmisoikeustilanne on huolestuttava,” Ojea Quintana totesi nähtyään ihmisten kärsivän väkivallan aiheuttamasta kotien ja elinkeinojen menetyksestä.

Eilen julkaistussa tiedotteessa asiantuntija peräänkuulutti Rakhinen väitettyjen ihmisoikeusrikkomusten uskottavaa ja puolueetonta tutkintaa. Rikkomussyytteisiin kuuluvat muun muassa puolustus- ja poliisivoimien liiallinen voimankäyttö, mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset, teloitukset, oikeusturvan puute ja kidutuksen käyttö vankiloissa.

Ojea Quintana tapasi mielipidevankeja Insein-vankilassa ja vaati jäljellä olevien poliittisten vankien ehdotonta ja välitöntä vapauttamista.

Genevessä sijaitseva YK:n ihmisoikeusneuvosto nimittää itsenäisiä asiantuntijoita ja erityisedustajia tutkimaan ja raportoimaan ihmisoikeustilanteesta joko tietyssä maassa tai tietyn ihmisoikeusteeman ympäriltä. Nimitykset ovat kunnianimityksiä, joten asiantuntijat eivät kuulu YK-henkilökuntaan eikä heille makseta palkkaa tehdystä työstä.

Kuva: UN Photo/Evan Schneider