Nälkä ei näy aina päälle

Photo: UN Photo/Logan Abass

Photo: UN Photo/Logan Abass

3.1.2014 – Näkymätön nälkä – hivenaineiden ja vitamiinien krooninen puute – vaikuttaa miljardien ihmisten elämään.

Puutteellisella ravinnolla on merkitystä etenkin lasten kehitykselle. Arvioiden mukaan jopa kolmasosa maailman lapsista kärsii niin vakavasta hivenaineiden puutteesta, että se vaikuttaa näiden lasten älylliseen ja fyysiseen kehitykseen.

Yhteensä näkymättömästä nälästä kärsii jopa kaksi miljardia ihmistä.

EU Development Days –tapahtumassa Brysselissä puhunut International Food Policy Research Institute –tutkimuslaitoksen johtaja Shenggen Fan korosti, että vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan on huomioitava myös näkymätön nälkä.

”Tulevan kehitysagendan täytyy sisältää selkeä nälän määritelmä, joka kattaa sekä näkyvän että näkymättömän nälän,” Fan sanoi. ”Meidän on pyrittävä hävittämään nälänhätä kokonaan, ei ainoastaan puolittamaan nälkäisten määrä”, hän jatkoi viitaten YK:n vuosituhattavoitteisiin.

Näkymätöntä nälkää on vaikea mitata. Kenties tämän vuoksi ongelma ei ole kovin tunnettu. Kesäkuussa julkaistun tutkimuksen mukaan hivenaineiden puutteella ja lyhytkasvuisuudella on selkeä yhteys. Näkymätön nälkä keskittyy tiettyihin maihin, joissa myös lyhytkasvuisuus on yleistä. 

Maailman ruokaohjelman mukaan kahdeksasosa maailman ihmisistä näkee nälkää. Tämä tarkoittaa 842 miljoonaa ihmistä.

Usein nälänhädästä puhuttaessa unohdetaan, että ruoan määrä ei ole riittävä mittari ravitsemustilanteelle. Ruoan ravitsevuuteen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota.