Naisilla oikeus omaan vartaloonsa

Lähde: Flickr / Veronica Bautista / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Lähde: Flickr / Veronica Bautista / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

26.3.2014 – Kaikilla naisilla tulisi olla täysi valta omaan vartaloonsa ja oikeus päättää siitä, milloin he haluavat hankkia lapsia. Lisääntymisterveys tarkoittaa mahdollisuutta hyvään ja turvalliseen sukupuolielämään sekä mahdollisuutta hankkia haluttu määrä lapsia haluttuun aikaan. Sitä edistetään seksuaalivalistuksella, perhesuunnittelulla, sukupuolitauteihin liittyvällä terveydenhuollolla, neuvolapalveluilla ja mahdollisuudella turvalliseen synnytykseen.

Lisääntymisterveyspalveluiden puute on yksi naisten suurimmista uhkista maailmalla.

Jokaisen naisen perustavanlaatuinen ihmisoikeus on päättää siitä, montako lasta he haluavat hankkia. Tästä huolimatta miljoonilla naisilla maailmassa ei ole pääsyä perhesuunnittelupalveluiden pariin, eikä mahdollisuutta saada riittävää informaatiota ja sukupuolivalistusta. Maailmassa on noin 215 miljoonaa naista, jotka eivät halua tulla raskaaksi, mutta joilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ehkäisyyn.

Köyhyys on edelleen yksi suurimmista syistä naisten heikkoon asemaan. Yksi kolmesta raskauteen tai synnytykseen liittyvästä kuolemasta voitaisiin välttää, jos kaikilla naisilla olisi pääsy asianmukaiseen hoitoon.

Monissa yhteiskunnissa naisilla ei ole mahdollisuutta päättää omasta kehostansa perheen tai yhteiskunnan sisällä tapahtuvan syrjinnän ja väkivallan takia. Tämä johtaa ei-toivottuihin raskauksiin sekä vaarallisiin abortteihin. Joka vuosi yli 350,000 naista kuolee raskauden tai synnytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin ja laittomiin abortteihin. Näistä kuolemista 99 % tapahtuu kehitysmaissa.

Vuonna 1994 Kairon Kansainvälisessä väestö- ja kehityskonferenssissa hyväksyttiin 20-vuotinen toimintaohjelma lisääntymisterveyden ja – oikeuksien edistämiseksi. Tämä oli läpimurto tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta. Konferenssin loppuasiakirjassa todettiin, että väestö- ja kehityskysymykset ovat yhteydessä toisiinsa, ja että kehitystä ei voi tapahtua ilman, että naisten asemaa maailmalla vahvistetaan.

Tasa-arvon edistäminen, naisiin kohdistuvan väkivallan hävittäminen ja naisten oikeus hallita omaa hedelmällisyyttään olivat keskeisiä kohtia toimintasuunnitelmassa. Konkreettisissa kehitystavoitteissa keskityttiin muun muassa koulutusmahdollisuuksien parantamiseen lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentämiseen, äitiys- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuuteen sekä sukupuolitautien ehkäisyyn ja tehokkaaseen hoitoon.

Jos naiset saisivat päättää

Jos naiset saivat päättää itse, kuinka monta lasta he hankkivat, väestökasvun määrää maailmalla tasaantuisi.

Koulutetut naiset hankkivat usein vähemmän lapsia ja synnyttävät myöhemmällä iällä. Tämä parantaa naisten tasa-arvoista asemaa antaen heille mahdollisuuden kouluttautua ja osallistua työelämään.

Naiset, jotka ansaitsevat rahaa investoivat yleensä perheisiinsä tarjoten lapsilleen parempaa ruokaa ja koulutusta. Tämä avaa tuleville sukupolville tien pois köyhyydestä ja edistää tasa-arvoa naisten ja miesten välillä.