Naisten asemaa käsittelevä toimikunta kokoontuu helmikuussa

YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta kokoontuu 52. kerran 25. helmikuuta – 7. maaliskuuta 2008.  Toimikunnan istunnon kantavana teemana on sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten täysivaltaistamisen rahoituksellinen puoli. Tämän lisäksi istunnossa käsitellään sukupuolten näkökulmaa ilmastonmuutokseen sekä naisten tasa-arvoista osallistumista konfliktin ehkäisyyn, hallintaan ja rauhan rakentamiseen.

YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta perustettiin edistämään naisten ja miesten tasa-arvoisten oikeuksien ajatusta. Alun perin 15 henkisellä toimikunnalla on nykyään 45 jäsentä, jotka YK:n taloudellinen ja sosiaalinen komitea valitsee neljän vuoden pituisille kausille. Toimikunta raportoi komissiolle naisten oikeuksien edistämisestä poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella ja koulutuksellisella kentällä ja raportoi välitöntä huomiota vaativista ongelmaista.

Lue lisää toimikunnan työstä täältä.