Ohjeistus vammaisuuden kuvaamiseen mediassa

Kansainvälinen työjärjestö ILO on julkaissut ohjeen vammaisuuden kuvaamiseen joukkoviestinnässä. Ohjeistus korostaa median merkitystä yhteiskunnan asenteiden muovaamisessa hyväksyvämmiksi suhteessa vammaisuuteen. Englanninkieliset ohjeet tarjoavat käytännön vinkkejä positiivisten ja osallistavien mielikuvien luomiseen ja oikeudenmukaiseen ja tarkkaan vammaisten henkilöiden kuvaamiseen.

Tutustu ILOn ohjeistukseen täällä.