On tärkeää muistaa – 20 vuotta kulunut Ruandan kansanmurhasta

Kuva: antonella sinopoli 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Kuva: antonella sinopoli 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

7.4.2014 – Kukaan ei usko, että kansanmurha voisi tapahtua heidän omassa yhteiskunnassaan. Silti se on tapahtunut eri puolilla maailmaa monta kertaa. Tänään on kulunut kaksikymmentä vuotta siitä, kun Ruandassa tapahtui yksi viime vuosituhannen kauheimmista hirmuteoista.

Kaksikymmentä vuotta sitten naapurit kääntyivät toinen toisiaan vastaan ja yli 800,000 viatonta ihmistä menetti henkensä Ruandassa. Tänään Ruandan kansanmurhan muistopäivänä muistelemme Ruandan kansanmurhan uhreja; muistamme heitä, jotka saivat surmansa, kunnioitamme kauheuksista selvinneitä sekä kiitämme heitä, jotka puolustivat lähimmäisiään.

Kaikkein kauheimpienkin hirmutekojen jälkeen Ruanda on tasaisesti alkanut rakentamaan polkua kohti rauhaisampaa yhteiskuntaa. Nykyään maan edustajat, niin politiikan kuin kansalaisyhteiskunnankin saralta, toimivat rauhanlähettiläinä maailmalle. He opettavat kansanmurhan vaaroista ja varoittavat meitä siihen johtavista tekijöistä.

Kuva: configmanager  2.0 Generic (CC BY 2.0)Kansanmurha ei koskaan käynnisty yhden teon seurauksena, vaan se leviää hitaasti puheiden ja väärän tiedon myötä. Kansanmurha tapahtuu silloin, kun yhteiskunta sallii jakauman kahteen leiriin: ”meihin” ja ”heihin”. Ruandan kansanmurha alkoi vihamielisillä artikkeleilla, joita julkaistiin sanomalehdissä ja radioissa. Puheissa vähäteltiin ”heidän” ihmisarvoaan sekä kuvailtiin uhkaa ja vaaraa, jonka ”he” aiheuttavat.

Hallitukset ovat aina vastuussa kansanmurhasta, joko suoraan tai hiljaisesti tukemalla sitä. Massajulmuudet ovat todistuksia valtioiden epäonnistumisista. Silti jokaisen valtion vastuulla on suojella väestöään ja varmistaa turvallisuus rajojensa sisäpuolella.

Viime viikolla Bryssel isännöi kansainvälistä konferenssia, joka käsitteli kansanmurhien estämistä. Kaksipäiväinen konferenssi kokosi yhteen tutkijoita ja poliitikkoja yli 130 valtiosta ja järjestöstä. Konferenssin tavoitteena oli keskustella menneisyyden meille opettamia asioista, jotta voitaisiin varmistaa, ettei ”Ei koskaan enää” olisi vain iskulause, vaan konkreettinen tavoite kansainväliselle yhteisölle.

Konferenssi muistutti hallituksia menneisyyden julmuuksista ja sai heidät uudistamaan sitoumustaan turvallisen ja rauhanomaisen maailman puolesta. Konferenssissa korostettiin sitä, että tulevaisuudessa jokainen mahdollinen rikkoja joutuisi vastuuseen teoistaan. Kansanmurha voidaan estää vain olemalla jatkuvasti varpaillaan. Kansainvälisellä yhteisön vastuu on suojella sekä kehittää kansainvälistä rikosoikeutta. Kuten YK:n varapääsihteeri Jan Eliasson totesi, ”Ei koskaan enää” – fraasin toistaminen on jo itsessään merkki epäonnistumisesta.

Tämän päivän kunniaksi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon muistuttaa meitä kaikkia, että suojellaksemme ihmishenkiä tulevaisuudessa, meidän on muistettava menneisyyden tapahtumat. ”Kansanmurhan estäminen on kaikkien yhteinen vastuu. Valtioiden on noudatettava kansainvälistä lakia, ehkäistävä sen väärinkäyttöä ja suojeltava kansalaisiaan”, Ban sanoo Ruandan kansanmurhan muistopäivän viestissään.