Onnellinen, onnellisempi, onnellisin

Lähde: Naveen Kadar Photography 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Lähde: Naveen Kadar Photography 2.0 Generic (CC BY 2.0)

20.3.2014 – Maailmalla on käynnissä suuri muutos sen suhteen, kuinka onnellisuuden käsite ymmärretään. Aiemmin onnen on nähty liian usein liittyvän varallisuuteen, kulutukseen, trendien seuraamiseen tai talouskasvuun. Ymmärrys onnellisuudesta on kuitenkin hiljalleen siirtymässä pois yksinkertaisista materian ja rahan rajoitteista. Ihmiset ovat alkaneet oivaltaa, että ”edistyksen” tulisi tarkoittaa ihmisten onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämistä, ei vain talouden kasvattamista.

Kansainvälisen onnellisuuden päivän kunniaksi kirjoittamassa viestissään YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kuvaa onnen käsitettä kolmen globaalin pääpilarin kautta. Nämä ovat sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi sekä hyvinvoiva ympäristö. ”Onni”, sanoo pääsihteeri, ”ei ole kevytmielisyyttä, eikä ylellisyyttä. Se on syvää kaipausta, jonka jakavat kaikki ihmiset ympäri maailman.”

Himalajalla sijaitseva pieni Bhutanin valtio tuo edistyksellisen näkemyksen elämään käyttämällä brutto-onnellisuusindeksiä (GNH) onnellisuuden mittaamisessa. Perinteiset talouden mittarit, kuten BKT mittaavat yleensä vain talouden kasvua sivuuttaen inhimillisen elementin täysin. Onnellisuusindeksi asettaa ihmisen kehityksen keskiöön esittämällä kysymyksen: ”kuinka onnelliseksi tämä meidät tekee?” Näin voidaan varmistaa, että kehitys todella parantaa ihmisten hyvinvointia, eikä vain kohdistu vain voittojen maksimointiin.

YK asettaa inhimilliset tekijät eturintamaan maailmanlaajuisessa kehityksessä varmistamalla elämälaadun paranemisen ympäri maailmaa. YK:n kehitysohjelma (UNDP) laatii vuosittain raportin, jota kutsutaan inhimillisen kehityksen indeksiksi (HDI). Mittari koostuu odotettavissa olevasta elinajasta, koulutuksesta ja elintasosta. Raportin perusteella voidaan tunnistaa kriittiset alueet, joille resursseja tulee ohjata inhimillisen kehityksen varmistamiseksi.

Miksi onnellisuutta tulee sitten juhlia erityisenä juhlapäivänä? Eikö meidän pitäisi olla onnellisia joka ikinen päivä? Totta kai pitäisi, mutta YK juhlii onnellisuutta kyseisenä päivänä myös erityisestä syystä, sillä maaliskuun 20. päivänä vietetään vuosittaista kevätpäivänseisaus, jolloin yö ja päivä ovat yhtä pitkiä. Tämän nähdään kuvastavan vakautta ja rauhaa.

Onnellisuuden päivän kunniaksi pääsihteeri Ban Ki-moon haastaa kansainvälisen yhteisön jatkamaan yhteistyötä paremman maailman eteen. Onnellisuuden päivän viestissään Ban toteaa: ”Onni voi tarkoittaa erilaisia asioita eri ihmisille. Voimme kuitenkin kaikki olla yhtä mieltä siitä, että onnellisuus tarkoittaa työskentelyä sen puolesta että voimme vähentää konflikteja, köyhyyttä ja muita vaikeita olosuhteita, jollaisissa niin monet lähimmäisemme tänä päivänä elävät.”