Pääsihteeri onnitteli Nobelin rauhanpalkinnon saajia

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi olevansa erittäin iloinen ja tyytyväinen Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisestä Yhdysvaltain entiselle varapresidentille Al Gorelle sekä  YK:n puitteissa toimivalle Hallitustenväliselle ilmastopaneelille (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change).

Banin mielestä Goren työ on esimerkki siitä, kuinka yksilöt ja kansalaisyhteiskunta voivat vaikuttaa maailmanlaajuisten kysymysten ratkaisuun. Ilmastonmuutoksen vastaisesta vaikuttamistyöstään tunnettu Al Gorelle toimi Yhdysvaltain varapresidenttinä Bill Clintonin presidenttikaudella, minkä jälkeen hän on profiloitunut ympäristön puolestapuhujana.

Banin mielestä Nobel-komitean valinnalla tunnustetaan myös YK:n asema ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävissä toimissa. YK:n alaisuudessa toimivan Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n  puitteissa toimii 3000 tieteentekijää.

Nobel-komitea haluaa päätöksellään auttaa maailmaa keskittymään ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan.

Lisää aiheesta

Lisää palkinnosta.

Lisää hallitustenvälisestä ilmastopaneelista