Pääsihteeri patistaa Afrikkaa ja lahjoittajia muuttamaan visiot toiminnaksi

Monessa Afrikan maassa on paljon vahvempaa talouskasvua kuin vuosikymmen sitten, ja usea maa kasvaa jopa nopeammin kuin muut kehittyvät alueet. Kehityksestä huolimatta Afrikka on vielä kaukana vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta.

”Afrikan maiden ja niiden kansainvälisten kumppaneiden tulisi tuplata ponnistelunsa muuttamalla visiot toiminnaksi, eikä tekemällä uusia sitoumuksia”, kommentoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon.

Kokous kehitystarpeista
Pääsihteerin raportti, joka sisältää tietoa saavutuksista, alijäämistä ja suosituksista, on tarkoitettu 22. syyskuuta pidettävään korkean tason kokoukseen Afrikan kehitystarpeista. Kokous on ensimmäinen kattava YK:n jäsenvaltioiden tekemä arviointi toimista Afrikassa sen jälkeen, kun Afrikan maiden johtajat hyväksyivät Afrikan NEPAD- kumppanuusohjelman suunnitelmat vuonna 2001.

Kokouksessa puututaan myös siihen, että puolivälissä vuosituhattavoitteiden tavoiteaikaa Afrikan maat ovat maailman muita alueita jäljessä. Vaikka moni Afrikan maa on kehittynyt huomattavasti, ei pääsihteerin mukaan yksikään Afrikan maista tule saavuttamaan tavoitteita vuoteen 2015 mennessä nykyisen toiminnan perusteella. Äärimmäisen köyhyyden lisäksi maat kohtaavat myös uusia ongelmia: globaali ruokakriisi, ilmastonmuutos ja kasvavat energianhinnat.

Paljon parannettavaa
Afrikan maat ja niiden kumppanit ovat sitoutuneet viime vuosina moniin asioihin, mutta pääsihteerin mukaan vai osa niistä on toteutunut: G8-maat lupasivat tuplata kehitysavun Afrikkaan vuoteen 2010 mennessä. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan olla pääsemässä, ja avustusohjelmissa on muutoinkin parantamisen varaa. Moni Afrikan maista painii myös velkaongelmien kanssa. Vaikka suuria velkahelpotuksia on tehty, esimerkiksi yksityinen velka jatkaa kasvuaan. Lisäksi velkahelpotuksia tulisi ulottaa useampiin Afrikan maihin.

Afrikan kansainvälisen kaupan näkymät ovat olleet rajalliset, ja esimerkiksi kehittyneiden maiden maataloustuet ovat häirinneet kauppaa alentamalla maatalouden vientituotteiden hintoja. Pääsihteeri painottaakin erilaisten maataloustukien ja muiden talousreformien käytön vähentämistä.

Rauhan ja turvallisuuden suhteen pääsihteeri toteaa, että operaatioiden tulisi olla harmonisempia ja paremmin suunniteltuja kuin tähän asti. Myös Afrikan valtioiden tulee itse tehdä enemmän maidensa hyväksi: lisätä resursseja ja parantaa talouden tuottavuutta sekä parantaa mahdollisuuksia ottaa osaa yhteiskunnan päätöksentekoon.

Lue pääsihteerin koko raportti.