PÄÄSIHTEERIN LAUSUNTO TANSKALAISTEN KARIKATYYRIKUVIEN JULKAISEMISEN JOHDOSTA

Pääsihteerin puhemies antoi seuraavan lausunnon 2. helmikuuta 2006 New Yorkissa:

Pääsihteeri on huolissaan tanskalaisten karikatyyrikuvien julkaisemisen aiheuttamasta kiistasta. Hänen mukaansa lehdistönvapautta pitäisi harjoittaa aina siten, että kaikkien uskontojen kaikkia uskonkappaleita ja periaatteita kunnioitettaisiin. Pääsihteerin mielestä on tärkeää, että eri uskontokuntien ja kulttuurien väliset väärinymmärrykset ja vihamielisyydet ratkaistaisiin rauhanomaisen dialogin avulla keskinäisen kunnioituksen hengessä.