Pääsihteerin tervehdys kansainvälisenä naisten päivänä

Minun on ilo ja kunnia välittää lämpimät terveiseni kansainvälisenä naisten päivänä – ensimmäistä kertaa YK:n pääsihteerinä. Toivon, että te kaikki tulette tuntemaan minut edustajananne ja liittolaisenanne tulevina vuosina.

Tämä päivä on mahdollisuus meille kaikille – sekä naisina että miehinä – yhdistää voimamme asian puolesta, joka koskettaa koko ihmiskuntaa. Naisten aseman parantaminen ei ole pelkästään oma erillinen päämääränsä vaan ehto paremman elämän rakentamiselle kaikille maailman ihmisille.

Tämä on kiistämätön tosiasia. Kiistämätön on myös vuoden 2005 YK:n huippukokouksen loppulausunto, jossa maailman johtajat totesivat, että sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkia koskevien ihmisoikeuksien saavuttaminen on välttämätöntä kehityksen, rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.

Tämän yhteisymmärryksen saattaminen käytännön teoiksi on silti edelleen kaukana. Lähes kaikissa maissa naiset ovat edelleen aliedustettuina pääöksentekoprosesseissa. Naisten työ on edelleen aliarvostettua ja -palkattua, tai jopa palkatonta. Niistä yli 100 miljoonasta lapsesta, jotka eivät käy koulua, suurin osa on tyttöjä. Samoin kaikista yli 800 miljoonasta lukutaidottomasta aikuisesta suurin osa on naisia.

Mikä pahinta, naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta jatkuu kaikissa maanosissa, maissa ja kulttuureissa. Väkivalta verottaa usein katkerasti niin naisten ja heidän perheidensä kuin myös koko yhteiskunnan elämää. Useimmat yhteiskunnat kieltävät tällaisen väkivallan – ikävä totuus kuitenkin on, että liian usein väkivaltaa peitellään tai katsotaan kaikessa hiljaisuudessa läpi sormien.

Tästä syystä kansainvälisellä naistenpäivällä on erityinen merkitys. Se tuo julki velvollisuutemme työskennellä pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi arvoissa ja asenteissa. Se vetoaa meihin, jotta työskentelisimme yhdessä – hallitukset, kansainväliset järjestöt, kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori. Se kannustaa meitä ponnistelemaan muutoksen puolesta naisten ja miesten välisissä suhteissa, yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Se velvoittaa meidät etsimään keinoja naisten ja tyttöjen aseman vahvistamiseksi – koulutuksesta mikroluottoihin.

Yhdistyneiden kansakuntien tulee olla näiden ponnistelujen eturintamassa. Lupaan tekeväni kaikkeni tämän mahdollistamiseksi – ei ainoastaan kansainvälisenä naisten päivänä vaan kaikkina päivinä. Odotan innolla tulevaa yhteistyötämme tämän asian hyväksi.