PÄÄSIHTEERIN VIESTI AFRIKAN TEOLLISEN KEHITTÄMISEN PÄIVÄNÄ

Tämän vuoden Afrikan teollisen kehittämisen päivän teema on “Afrikan kilpailukyvyn lisääminen ja sen kestävä pääsy kansainvälisille markkinoille”.

Vapaa ja oikeudenmukainen kauppa voi edesauttaa voimaakkasti taloudellista kasvua ja köyhyyden vähentämistä. Tämän päivän Afrikalla ei kuitenkaan ole tilaa kilpailla globaalin kaupan areenalla, suurelta osin koska rikkaat valtiot rajoittavat Afrikan pääsyä markkinoilleen ja suojaavat tuotteensa.

Tähän epäkohtaan on puututtava. Ensi kuun Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa kehittyneillä mailla on tilaisuus poistaa vientirajoituksia köyhimmiltä kehitysmailta. Kehotan heitä käyttämään hyväkseen tämän tilaisuuden.

Kaupan esteiden poistaminen on välttämätön, muttei riittävä ehto Afrikan viennin kasvun toteutumiselle. On yhtä tärkeää, että Afrikan maat saavuttavat sellaisen teknologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kapasiteetin, että ne voivat hyödyntää pääsyn markkinoille. Tämä voi toteutua vain jos afrikkalaisilla naisilla ja miehillä on mahdollisuus koulutukseen ja lainsäädäntöön, sekä tehokkaisiin julkisiin laitoksiin, ja läpinäkyvyyteen ja vastuuntuntoon julkisten asioiden hoidossa. Heidän ihmisoikeuksiaan täytyy kunnioittaa ja heillä täytyy olla päätäntävaltaa asioissa, jotka koskevat heitä. Kansainvälinen yhteisö voi auttaa Afrikkaa saavuttamaan nämä tavoitteet, ja sen täytyy myös tehdä niin.

Afrikan maiden täytyy myös vaalia ympäristöä, joka rohkaisee yksilöä alotteellisuuteen ja palkitsee yrittäjyyden. Lisääntynyt alueellinen integraatio, mikä perustuu Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi -aloitteelle (New Partnership for Africa’s Development) voi edistää tätä prosessia. Käymällä kauppaa keskenään afrikkalaiset talouselämän toimijat voivat monipuolistaa vientiään, kehittää taitoja, jotka ovat tarpeellisia kansainvälisessä kilpailussa ja hyödyttää afrikkalaista kuluttajaa.

Kauppa on eras globalisaation näkyvimmistä merkeistä. Se on todistettavasti tuonut töitä ja vaurautta ihmisille. Tänään, Afrikan teollisen kehittämisen päivänä, sitoutukaamme luomaan järjestelmä, jossa kaupankäynnin luomat työpaikat ja vauraus hyödyttävät – ei vain osaa ihmisistä – vaan kaikkia ihmisiä.