Pääsihteerin viesti Afrikan teollisen kehittämisen päivänä

Tänä vuonna Afrikan teollisen kehittämisen päivää vietetään haastavana aikana. Elämme keskellä globaalia talouskriisiä. Ruoan ja lannoitteiden hinnat ovat huomattavasti korkeampia kuin kaksi vuotta sitten, ja ilmastonmuutoksen kiihtyvät vaikutukset ovat päivä päivältä selkeämpiä. Eri kriisien kokonaisvaikutusta on vaikea ennustaa, mutta osa vaikutuksista tuntuu jo nyt ihmisten elämissä. On olemassa selkeä riski, että viimeisimmät parannukset sosiaalisissa ja taloudellisissa mittareissa voivat pyyhkiytyä pois.

Tämä vuoden teema, ”Raaka-aineiden prosessointi kestävän kasvun ja kehityksen näkökulmasta”, on siten erittäin ajankohtainen, sillä maailmantalouden hidastuminen vaikuttaa alkutuotannon vientiin voimakkaasti.

Yli 50 prosenttia Afrikan viennistä koostuu alkutuotannon tuotteista, minkä takia maanosa on erityisen haavoittuvainen globaalin talouden muutoksille. On erittäin tärkeää, että Afrikka pystyy prosessoimaan raaka-aineensa arvokkaimmiksi tuotteiksi sekä kotimarkkinoilla että vientiin. Esimerkiksi Malesia ja Thaimaa ovat kehittäneet nopeasti alku- ja mineraalituotteitaan korkeamman lisäarvon tuotteiksi.

Yli puolet Afrikan väestöstä työllistyy maataloussektorille. Siksi maatalousliiketoiminnan ja -sektorin kehittäminen on erityisen tärkeää. Eri sektoreiden välisessä yhteistyössä on paljon potentiaalia, mikä puolestaan voi luoda uusia työpaikkoja ja talouskasvua.

Teollistuminen on johtanut kehitykseen ja talouden muuttumiseen muualla maailmassa. Niin voi ja tulee tapahtua myös Afrikassa. Afrikan teollisen kehittämisen päivänä luvatkaamme tehdä parhaamme vahvistaaksemme Afrikan teollisuutta, jotta se voi ottaa tärkeän roolin kestävässä talouskasvussa ja köyhyyden poistamisessa.