Pääsihteerin viesti Afrikka-päivänä 25.5.2008

Afrikka-päivä tarjoaa jälleen kerran tilaisuuden osoittaa minun voimakkaan henkilökohtaisen sitoumuksen tukea Afrikan maanosaa ja parantaa Yhdistyneiden kansakuntien mahdollisuutta tehdä yhteistyötä alueen kanssa, sekä hyödyntämään kaiken potentiaalinsa. Se onnistuu vain saavuttamalla pysyvä rauha ja kestävä kehitys.

Afrikka on tärkeällä sijalla Yhdistyneiden kansakuntien agendalla.  Afrikalla on keskeinen osa YK:n rauhan ja turvallisuuden, kehityksen, ihmisoikeuksien ja humanitaarisen avun toimialoilla.  Huolimatta siitä, että kohtaamme suunnattomia haasteita kaikilla näillä toimialoilla, on meillä käytettävissä parhaat mahdolliset lähteet kohdata nämä haasteet: afrikkalaisten luovuus ja dynaamisuus.

Pitkään jatkunut taloudellinen kasvu monissa Afrikan maissa ansaitsee kiitokset. Ja Afrikan määrätietoiset pyrkimykset ratkaista itse omat ongelmat Afrikan unionin rauhan ja turvallisuusneuvoston sekä Viisaiden neuvoston sekä muiden innovatiivisten hankkeiden kautta ovat vaikuttavia. Samanaikaisesti NEPADin (New Partnership for Africa’s Development) kehystämää taloudellista elpymistä tukee myös kansainväline yhteisö.

Yhdistyneet kansakunnat jatkaa työtä läheisesti Afrikan unionin kanssa osoittaakseen huolensa turvallisuustilanteesta, käsittäen myös Darfurin ja Somalian. Siinä sivussa me vahvistamme yhteistyötä YK:n ja Afrikan unionin kanssa.

Tänä vuonna Afrikalla on erityinen merkitys, sillä me keskitymme tarkastelemaan vuosituhattavoitteiden toteutumista, meidän haavekuvaa paremmasta maailmasta 2000-luvulla. Ohitettuamme puolen välin tavoitteidemme tavoittelussa, olen varmempi kuin koskaan aikaisemmin siitä, että me tulemme onnistumaan, erityisesti Afrikassa.

Tämän vuoksi toimiminen puheenjohtajana Afrikan vuosituhattavoitteiden valmistelukomiteassa on minulle tärkeä asia, jotta saisin lisää monenkeskistä tukea maanosan omille kehityspyrkimyksille. Meidän tulee voittaa olemassa olevat äärimäisen köyhyyden, sairauksien ja lukutaidottomuuden rajoitteet samalla kun taistelemme nousevien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja nousevien elintarvikkeiden hintojen kanssa.

Kaikissa näissä pyrkimyksissä olemme riippuvaisia yhteistyökumppaneistamme. Sallikaa minun ilmaista vilpitön kunnianosoitukseni Afrikan unionin komission puheenjohtajalle Alpha Oumar Konarélle ja hänen työryhmälleen heidän uskomattomasta työpanoksesta. Samalla minä toivotan tervetulleeksi Jean Pingin ja hänen kollegansa, jotka ovat hiljattain aloittaneet työtehtävät Afrikan unionin komissiossa.
   
Juhliessamme Afrikka-päivää sallikaa meidän vahvistaa sitoutuneisuutta työskennellä yhdessä dynaamisten afrikkalaisten tukemana, jotka taistelevat edessä olevia haasteita vastaan ja tekevät todeksi heidän suunnattomat mahdollisuutensa.