PÄÄSIHTEERIN VIESTI DAG HAMMARSKJÖLD -LUENTOSARJAN PÄÄTTEEKSI

Toimittaja: Shashi Tharoor, viestinnän ja julkisen informaation osaston alipääsihteeri

Tänään päätämme luentosarjan, jolla olemme juhlistaneet YK:n perustamisesta kulunutta kuuttakymmentä vuotta, ja Dag Hammarskjöldin syntymästä kulunutta kokonaista vuosisataa. Kuten luennoista on käynyt ilmi, Dag Hammarskjöld oli visionääri monella tavoin. Hän oli aikaansa edellä ymmärtäessään, että kehitys, turvallisuus ja ihmisoikeudet eivät ole ainoastaan itsenäisiä kokonaisuuksia – ne myös vahvistavat toisiaan ja riippuvat toisistaan. Toisin sanoen ihmiset eivät voi nauttia turvallisuudesta ilman kehitystä, eivätkä kehityksestä ilman turvallista ympäristöä, eivätkä kummastakaan, jos ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Jotta pystyisimme toimimaan tämän oivalluksen mukaisesti, ja saavuttamaan tavoitteemme, tarvitsemme vahvan YK:n, todellista solidaarisuutta valtioiden kesken ja yhteistyötä ihmisten kesken.

Näitä periaatteita YK on toteuttanut kuusikymmenjuhlavuotenaan. Myös Dag Hammarskjöld pyrki väsymättömästi toteuttamaan samoja periaatteita läpi elämänsä.

Dag Hammarskjöld oli myös virkamiesten parhaimmistoa, ja häntä ohjasivat “ainoastaan tavoitteet ja säännöt, jotka oli laadittu organisaatiolle ja organisaation toimesta”. Tätä henkeä kaipaamme myös tänään.

YK:n kenttä on kasvanut dramaattisesti viime vuosina, ja tarvitsemme valioluokan työntekijöitä vastataksemme maailmanlaajuisiin haasteisiin. Kamppailemme luodaksemme henkilöstön, joka koostuu ihmisistä, jotka omistavat uransa YK:n palvelemiseen, ja joiden kyvyt kehittyvät ja kokemukset kasvavat prosessin aikana. Toivomme, että jäsenvaltiot edesauttavat pääsihteeriä johtamaan YK:ta tehokkaasti, ja pitävät häntä myös vastuullisena teoistaan.

Olen ilahtunut, että Dag Hammarskjöld -luentosarjan viimeinen tapahtuma on teemaltaan ”Kansainvälinen virkamies: ennen ja nyt, teoria ja käytäntö”. Onkin asianmukaista, että luento, joka toteutetaan dialogina, käydään YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan Jan Eliasson sekä Sir Brian Urquhartin välillä. Ensimmäinen kun on kansainvälinen virkamies par excellence , jälkimmäisen ollessa diplomaattikunnan vanhin. Tämä on täydellinen tapa päättää luentosarja, joka toimikoon inspiraationa meille kaikille, jotka kutsumme itseämme kansainvälisiksi virkamiehiksi. Pyrkikäämme tekemään Yhdistyneistä kansakunnista tehokas työväline, kaikkien maailman ihmisten nimissä, joita palvelemaan se on rakennettu.