PÄÄSIHTEERIN VIESTI ENSIMMÄISEN KANSAINVÄLISEN AUTISMIPÄIVÄN ALLA

2.4.20008

Tänään juhlistetaan ensimmäistä kansainvälistä austismipäivää.  Kiitän Qatarin valtiota tästä tärkeästä aloitteesta, jonka alullepanija toimi Hänen Korkeutensa Sheika Mozah Bint Nasser Al Missned, Quatarin emiriirin puoliso. Tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta lapsista joilla on kehityksellisiä häiriöitä ja heidän yhteisöistään Arabimaissa ja maailmanlaajuisesti.
       
    Tänä päivänä YK vahvistaa sitoutuneisuutensa vammaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tämä sitoumus juontaa juurensa ihmisoikeusjulistuksen perusperiaatteista. Koko olemassaolonsa ajan YK on edistänyt vammaisten oikeuksia ja hyvinvointia, mukaan lukien kehityshäiriöiset lapset. Kansallisen autismipäivän aloittaminen sopii hyvin tälle vuodelle, sillä tänä vuonna vietetään YK:n ihmisoikeusjulistuksen 60-vuotis juhlavuotta. Tänä vuonna astuu voimaan myös  vuonnna 2006 hyväksytty konventio vammaisten henkilöiden oikeuksista

    Samanaikaisesti kun työskentelemme tukeaksamme kehitysvammaisten lasten ihmisoikeuksia, sallikaa meidän luoda elinympäristöjä, jotka mahdollistavat näille lapsille  perusteet kasvaa aikuiseksi ja voida hyvin yhteiskunnan jäsenenä, oman maansa kansalaisina ja täysiarvoisina globaalin yhteiskunnan jäseninä. Sallikaa meidän ylistää autistisia lapsia ja heidän perheitään heidän kamppailleessaan päivittäin kehitysvamman kanssa asenteella, joka vaatii päättäväisyyttä, toiveikkuutta  luovuutta. Sallikaa meidän luoda heille uusia mahdollisuuksia heidän jokapäiväisiin tarpeisiin tänään, jotta yhteiskuntamme kohdistaisi kulkunsa yhtä lailla kaikille lapsille avoimempaa, helppopääsyiseen, täynnä mahdollisuuksia olevaan suuntaan.