PÄÄSIHTEERIN VIESTI IHMISOIKEUKSIEN PÄIVÄNÄ

Viisikymmentäseitsemän vuotta sen jälkeen, kun ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus kielsi kaikki kidutuksen muodot, ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen, kidustus on yhä tuomittavan yleistä. Erityisen häiritsevää on viime aikoina esiintynyt suuntaus: maat vaativat saada tehdä poikkeuksen kidutuskieltoon omien kansallisten turvallisuusnäkemyksiensä pohjalta.

Puhukaamme suoraan: kidutus ei voi olla väline terrorismin vastaisessa taistelussa, koska kidutus on terrorismin väline.

Kidutuskielto on selkeästi tunnustettu kansainvälisessä lainsäädännössä. Kielto on yksiselitteinen ja absoluuttinen. Se on sitoo kaikkien valtioiden kaikkia alueita. Kielto päätee kaikkina aikoina, niin sodassa kuin rauhassakin. Kidutus ei ole sallittua, vaikka kutsuisimme sitä joksikin muuksi – julma ja epäinhimillinen kohtelu ei ole hyväksyttävää eikä laillista, riippumatta siitä miksi sitä sanomme.

Valtioiden täytyy kunnioittaa kidutuskieltoa ja taistella voimakkaasti sitä vastaan, etteivät kidutukseen syyllistyvät jää rankaisematta. Henkilöitä, jotka valtuuttavat kidutuksen mitkä tahansa muodot, tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun, sekä henkilöitä, jotka toimeenpanevat tällaiset käskyt, täytyy rankaista. Minkään valtion ei tule myöskään sallia kolmannen osapuolen suorittamaa kidutusta. Tämä tarkoittaa, että ketään ei tulisi luovuttaa sellaiseen valtioon, missä hän on vaarassa tulla kidutetuksi.

Kansainvälisen yhteisön täytyy vastustaa kidutuksen kaikkia muotoja voimakkaasti ja yksimielisesti. Pyydän kaikkia valtioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista yleissopimusta tai yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa, tekemään niin. Kehotan myös kaikkia valtioita sallimaan Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoijan itsenäisen pääsyn pidätettyjen luokse.  Esteetön pääsy näiden henkilöiden luo on tärkeä osa heidän suojelemistaan, sillä eristäminen tekee heidät erityisen haavoittuvaiseksi hyväksikäytölle. Meidän on yhdessä annettava ääni pahoinpidellyille, kidutuksen uhreille ja siitä selviytyneille, sekä korjattava vääryydet.

Nykyaikana ihmisyys kohtaa vaikeita haasteita. Terrorismin uhka on todellinen ja välitön. Terrorin pelko ei kuitenkaan oikeuta käyttämään terroristin menetelmiä. Emme voi myöskään olla tyytyväisiä, kun yhä useammassa maassa käytetään julmia ja epäinhimillisiä rangaistuksia, jotka kohdistuvat suhteettoman usein kaikkein haavoittuvaisimpiin yksilöihin: ihmisiin, joilla ei ole poliittista vaikutusvaltaa, vankeihin ja köyhiin ihmisiin. Meidän täytyy vastata julmuuteen vahvistamalla ihmisyyden perusarvoja.  

Omistautukaamme uudelleen tänään – ihmisoikeuksien päivänä – ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen sanomalle, ja sitoutukaamme hävittämään kidutus maailmasta.