Pääsihteerin viesti kansainvälisenä alkuperäiskansojen päivänä

 

9. elokuuta 2009

Noin 370 miljoonaa ihmistä 70 maassa kuuluu alkuperäiskansoihin. He vaalivat joitain maailman biologisesti monimuotoisimpia alueita. Lisäksi he puhuvat suurinta osaa maailman kielistä, ja heidän perinnetietonsa, kulttuurinen moninaisuus ja ympäristön kannalta kestävät elintavat ovat korvaamaton panos maailman yhteiseen kulttuuriperintöön.

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen vuonna 2007 vahvistama alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) on virstapylväs alkuperäiskansojen kamppailussa oikeuksiensa, tasa-arvon ja kehityksen puolesta. Kansallisella tasolla on myös saavutettu myönteistä kehitystä: jotkut hallitukset ovat pyytäneet alkuperäiskansoilta anteeksi menneitä vääryyksiä, samalla kun toiset ovat kehittäneet lainsäädäntöään ja perustuslakejaan.

Alkuperäiskansat ovat silti yhä maailman marginalisoituneimpia ihmisryhmiä. He kärsivät kohtuuttomasti köyhyydestä ja puutteellisista koulunkäyntimahdollisuuksista. Monet joutuvat päivittäin kohtaamaan syrjintään ja rasismia. Aivan liian usein heidän oikeuttaan käyttää äidinkieltään rajoitetaan tai heidän kielensä uhkaa kuolla, samalla kun kaivosteollisuus ja metsien hävittäminen uhkaavat heidän asuinpaikkojaan.

Alkuperäiskansat kärsivät usein myös köyhyydestä, aliravitsemuksesta, ympäristön saastuneisuudesta ja riittämättömästä terveydenhuollosta johtuvasta heikosta terveydestä.  Tämän takia kansainvälisen alkuperäiskansojen päivän teemaksi on tänä vuonna valittu HIV/AIDS:in riski. Alkuperäiskansoilla on oltava yhtäläinen pääsy tiedonlähteisiin ja tarvittava infrastruktuuri taudin toteamiseen, hoitoon ja suojaan sairautta vastaan.

Riittämätön edistys erityisesti terveydenhuollon alalla on osoitus moniin maihin syvään juurtuneesta kuilusta alkuperäiskansojen oikeuksien virallisen tunnustamisen ja yhteiskunnassa vallitsevan todellisen tilanteen välillä. Tänä kansainvälisenä alkuperäiskansojen päivänä kehotan kaikkia maailman hallituksia ja kansalaisyhteiskuntia toimimaan välittömästi ja päättäväisesti yhteistyössä alkuperäiskansoihin kuuluvien ihmisten kanssa tämän epäkohdan korjaamiseksi. 

 

 

 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon