Pääsihteerin viesti kansainvälisenä holokaustin uhrien muistopäivänä

Muistelemme tänään kolmatta kertaa kansainvälisesti holokaustin uhreja. Tänä YK:n yleiskokouksen yksimielisesti julistamana päivänä osoitamme solidaarisuutemme holokaustista selvinneille sekä sen uhreille ja heidän perheilleen ympäri maailmaa. Niille, jotka väittävät, että holokausti ei koskaan tapahtunut tai että se on liioiteltu, toistamme haluavamme kunnioittaa jokaista natsien ja heidän kumppaneidensa murhaamaa viatonta miestä, naista ja lasta. Me suremme järjestelmällisen kansanmurhan kohteeksi joutuneita kolmasosaa juutalaisista, muita vähemmistöjen edustajia sekä heidän saavutuksiaan.

Pelkkä muistaminen, kunnioittaminen ja kuolleiden sureminen ei kuitenkaan riitä. Meidän täytyy opettaa ja hoitaa eläviä, kuten teemmekin. Meidän täytyy kasvattaa lapsemme vastuullisiksi, jotta he voivat rakentaa kaikkien ihmisten oikeuksia ajavia ja suojelevia yhteiskuntia. Meidän tulee opettaa heidät kunnioittamaan erilaisuutta, jotta suvaitsemattomuus ei saisi sijaa, sekä antaa eväitä valppauteen, mikäli niin uhkaisi tapahtua. Meidän täytyy kannustaa heitä rohkeuteen ja antaa heille välineitä tehdä oikeita päätöksiä ja toimia pahaa vastaan.

Tämä, ihmisoikeuksien 60 vuoden juhlavuosi, antaa meille erityisen mahdollisuuden tehdä niin. Tämän juhlavuoden aikana YK tekee työtä tutustuttaakseen ihmiset joka puolella ”Arvoa ja oikeutta jokaiselle” -ajatukseen. Kampanja muistuttaa meitä siitä, että maailma toipuu edelleen holokaustin kauhuista ja että yleismaallinen ihmisoikeuksien julistus oli ensimmäinen maailmanlaajuinen kannanotto kaikkien ihmisten luontaisen kunnioituksen ja tasa-arvoisuuden puolesta. Ajatus, jota moni pitää nykyään itsestäänselvyytenä.

Älkäämme kuitenkaan koskaan pitäkö ihmisoikeuksia itsestäänselvyytenä. Pitäkäämme niitä yllä, suojelkaamme, puolustakaamme ja varmistakaamme, että ne ovat elävää todellisuutta ja että jokainen, joka puolella tuntee, ymmärtää ne sekä nauttii niistä. Usein he, jotka eniten tarvitsevat ihmisoikeuksiensa suojelua, kaipaavat muistutusta julistuksen olemassaolosta myös heidän kohdallaan.
    
Tänään muistutamme ihmisiä kaikkialla noista oikeuksista. Muistamme heitä, joiden oikeuksia loukattiin brutaalisti Auschwitzissä sekä muulla, kansanmurhien ja epäinhimillisyyksien vuoksi. Me vannomme muistavamme holokaustin ja siitä oppimamme ja muistuttavamme siitä myös tulevia sukupolvia. Vahvistakaamme tänä kansainvälisenä muistopäivänä sitoumuksemme tähän tehtävään.