PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ IKÄÄNTYNEIDEN PÄIVÄNÄ

Valtaosa maailman ikääntyneistä on naisia. Tämän vuoden kansainvälisen ikääntyneiden päivän teemana on ”Ikääntyminen uudella vuosituhannella : Köyhyys, ikääntyneet naiset ja kehitys”. Vuoden teema korostaa tarvetta huomioida ikääntymisen erilainen vaikutus miehiin ja naisiin. Siten voidaan varmistaa tasa-arvon toteutuminen ja ottaa ikä- ja sukupuolinäkökulma osaksi lainsäädäntöä, käytäntöjä, ohjelmia sekä toimia köyhyyden poistamiseksi.

Syyskuun huippukokouksessa maailman johtajat vakuuttivat toteuttavansa kehitystavoitteet, kuten vuosituhattavoitteet, joista on sovittu YK:n konferensseissa ja huippukokouksissa. Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma on tärkeä osa näitä pyrkimyksiä. Valtiot lupasivat työskennellä ikääntyneiden turvallisuuden sekä heidän vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen puolesta niin, että vanhukset voisivat osallistua täysipainoisesti taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään.

Koska ikääntyvien määrä kasvaa seuraavan sukupolven aikana, yhä useampi köyhyydessä elävä on yli 60-vuotias. Ikääntyneet osallistuvat enemmän kuin koskaan aiemmin köyhyyden poistamiseen. Ikääntyneet ovat jo osoittaneet halunsa ja päättäväisyytensä vastata haasteeseen. Kuitenkin liian usein heidän panostaan ei huomioida. Emme voi poistaa köyhyyttä tai saavuttaa muita tavoitteita, ellemme ymmärrä kuinka köyhyys vaikuttaa vanhuksiin – etenkin naisiin – ja ellemme edistä ikääntyneiden aktiivista osallistumista heille suunnattujen ohjelmien suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Kansainvälisenä ikääntyneiden päivänä vetoan hallituksiin ja kaikkiin asianomaisiin, jotta he edistäisivät kaikenikäisille tarkoitetun yhteiskunnan luomista ja tekisivät vielä enemmän Madridin toimintaohjelman täytäntöönpanemiseksi. Myös asenteita, toimintatapoja ja käytäntöjä pitää muuttaa, jotta ikääntyneiden valtava potentiaali pääsisi toteutumaan 2000-luvulla.