PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ LUONNON MONIMUOTOISUUDEN PÄIVÄNÄ

Tämän vuoden kansainvälisen luonnon moninaisuuden päivän teemana on “Biodiversiteetti: Henkivakuutus muuttuvalle maailmalle”. Biodiversiteetti tukee kestävää kehitystä ja suojelee yhteiskuntaa yllättävien katastrofien, kuten vesipulan, uusien sairauksien synnyn, äärimmäisten sääilmiöiden ja sadon sekä karjan vastustuskyvyn heikkenemisen seurauksilta.

Viime vuosikymmeninä taloudellinen ja teknologinen kehitys ovat parantaneet monien ihmisten elinolosuhteita ja auttaneet ihmiskunnan vähävaraisimpia nousemaan absoluuttisesta köyhyydestä. Silti samaan aikaan kestämätön kulutus ja tuotanto ovat heikentäneet planeettamme luonnon monimuotoisuutta enemmän kuin koskaan ennen. Ihmiskunnan saavuttamia taloudellisia etuja ylläpitävät ekosysteemit ovat vaarassa.

Vastikään julkaistun Millennium Ecosystem Assesment –raportin mukaan ihmisen toiminta on muuttanut lähes kaikkia planeetan ekosysteemejä. Esimerkiksi:

— 25 prosenttia kaupallisesti kalastettavista merikaloista on ylikalastettu. Ylikalastamisesta on aiheutunut merkittäviä sosio-ekonomisia muutoksia, sillä useat kalastamot ovat joutuneet lopettamaan toimintansa;

— muutokset maan pinnassa, trooppisten metsien häviäminen ja aavikoituminen vähentävät paikallisia sademääriä ja johtavat aavikoitumiseen sekä vesipulaan;

— ekosysteemien kyky vähentää äärimmäisten luonnonilmiöiden, kuten joulukuussa Intian valtamerellä tuhoa tehneen tsunamin, vaikutuksia on heikentynyt kosteikkojen ja metsien muuttumisen takia.

Tammikuussa julkaistussa Millenium Project –raportissa on useita käytännöllisiä ehdotuksia, joiden myötä voitaisiin saavuttaa kansainvälisesti sovittu tavoite hidastaa merkittävästi biodiversiteetin heikentymistä vuoteen 2010 mennessä. Markkinamekanismien kehittäminen, toimintatapojen muuttaminen, säännösten uudistaminen ja sijoitukset kriittisessä tilassa olevien ekosysteemien hoitamiseksi täytyy huomioida, sillä ne voivat edesauttaa muiden vuosituhattavoitteiden saavuttamista. Siksi on erittäin tärkeää, että hallitukset toteuttavat kansainvälistä biodiversiteettisopimusta ja antavat siihen tarkoitukseen niin taloudellista kuin muutakin tukea.

Biodiversiteetin ansiosta saamme ruokaan, vaatteisiin ja asumiseen tarvittavia materiaaleja. Lisäksi se auttaa ylläpitämään terveyttä ja lisää ihmisten hyvinvointia monin tavoin. Biodiversiteetin heikkenemisen ja häviämisen pysäyttäminen sekä geneettisten resurssien tasapuolinen käyttö vaatii uusien ja voimakkaampien toimenpiteiden käyttöönottoa kaikilla tasoilla. Valtioiden ja hallitusten päämiehillä on yleiskokouksen syyskuun huippukokouksessa mahdollisuus sitoutua poliittisesti ja taloudellisesti elämän perustan säilyttämiseen sekä kestävään käyttöön. Tänä kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä voimme kaikki sitoutua näihin samoihin tavoitteisiin.