Pääsihteerin viesti kansainvälisenä luonnononnettomuuksien torjunnan päivänä

Vuonna 2008 kansainvälistä luonnononnettomuuksien torjunnan päivää vietetään vuotena, jonka aikana olemme nähneet enemmän kuin tarpeeksi luonnonkatastrofeja. Tänä vuonna on myös Etelä-Aasian maanjäristyksen kolmas vuosipäivä. Luonnonkatastrofien, kuten Wenchuanin maanjäristyksen ja Nargis-hirmumyrskyn uhrien muiston takia meidän tulisi entistä enemmän muistella, mitä opimme näistä hirvittävistä tapahtumista.

Lähes neljä vuotta sitten hallitukset sitoutuivat Hyogon toimintaohjelmaan, jonka tarkoituksena on vähentää yleistä haavoittuvaisuutta luonnonkatastrofeille. Meidän on kuitenkin muutettava sitoumukset toiminnaksi, jonka avulla seuraavasta katastrofista selvitään vähemmillä kuolonuhreilla ja elinkeinojen tuhoutumisella.

Työskennellessämme vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää muistaa, että onnettomuusriskin vähentämisen tulisi olla selkeä osa toimintasuunnitelmia. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat muutokset – kuten lisääntynyt kuivuus, tulvat ja myrskyt – lisäävät tarvetta toiminnalle entisestään, erityisesti maailman köyhimmissä ja haavoittuvimmissa osissa.

Maailman luonnononnettomuuksien torjuntakampanja vuosille 2008–2009 keskittyy teemaan ”Sairaalat onnettomuusturvallisiksi”. Kun terveydenhuollon toiminta vahingoittuu, vaikeutuu myös äitien ja lasten terveyden edistäminen sekä mahdollisuus muihin tärkeisiin terveyspalveluihin. Sisukkaissa yhteisöissä terveydenhuoltojärjestelmillä on kuitenkin parempi mahdollisuus kestää luonnononnettomuuksien aikaan. Meidän tulee saada yhteiskunnan kaikki tasot liikkeelle ja suojelemaan terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta ne voivat pelastaa ihmishenkiä.

Kannustan kaikkia kumppaneita – hallituksia, kansalaisyhteiskuntaa, kansainvälisiä rahoitusinstituutioita ja yksityistä sektoria – toteuttamaan Hyogon toimintaohjelmaa. Katastrofiriskin vähentäminen on jokaisen vastuulla.