PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ MAAILMAN ALKUPERÄISKANSOJEN PÄIVÄNÄ

Kansainvälisenä maailman alkuperäiskansojen päivänä iloitsemme alkuperäiskansojen kulttuurien rikkaudesta ja niiden positiivisesta vaikutuksesta koko ihmiskuntaan. Emmekä unohda niitä valtavia haasteita, joista niin monet alkuperäiskansat kärsivät: köyhyys ja sairaudet, karkotukset, syrjintä ja perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien evääminen.

Kansainvälinen alkuperäiskansojen vuosikymmen alkoi vuonna 1995. Vuosikymmenen tarkoituksena oli auttaa alkuperäiskansoja saamaan äänensä paremmin kuuluviin eri puolilla maailmaa ja nostaa esiin alkuperäiskansoja koskevia kysymyksiä. Nyt toisen vuosikymmenen alkaessa on tärkeää muistaa, että pelkkä puhe ei riitä. Alkuperäiskansojen oikeuksia on suojeltava ja heidän maahan, kieleen, elinkeinoon ja kulttuuriin liittyviä olosuhteita parannettava.

Alkuperäiskansojen asioita käsittelevän pysyvän foorumin neljännessä istunnossa painotettiin sitä, kuinka tärkeää on, että alkuperäiskansat saavuttavat vuosituhattavoitteet. Tärkeimpiä ovat etenkin ne tavoitteet, jotka tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja peruskoulutuksen takaamiseen kaikille. Foorumi painotti ihmisoikeuskeskeistä lähestymistapaa köyhyyden vähentämisessä sekä alkuperäiskansojen osallistumista ohjelman kaikilla tasoilla. Lisäksi foorumi suositteli kaksikielisen ja monikulttuurisen koulutuksen antamista alkuperäiskansojen lapsille. Foorumi lähetti tärkeän viestin ensi kuun huippukokoukseen New Yorkiin: alkuperäiskansojen ja Yhdistyneiden kansakuntien välinen kumppanuus ja luottamus pitää muuttaa konkreettiseksi toiminnaksi alueellisella, kansallisella ja paikallisella tasolla, jotta alkuperäiskansoille annetaan mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä ja jotta heidän indetiteettiä, kieltä, kulttuuria ja perinnetietoa voitaisiin vahvistaa.

Alkuperäiskansoille ja myös muille kestävä kehitys liittyy läheisesti rauhan, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Huippukokouksessa lähestytään näitä kolmea tavoitetta kokonaisvaltaisesti. Näin huippukokouksen aattona voimme suurentaa solidaarisuuden piiriä koskettamaan kaikkia alkuperäiskansoja ja työskennellä heidän kanssaan, jotta he voisivat nauttia kehityksestä, rauhasta ja turvallisuudesta sekä ihmisoikeuksista, jotka heiltä on niin pitkän aikaa evätty.