Pääsihteerin viesti kansainvälisenä naisten päivänä

8.3.2009

Vuosi sitten kutsuin maailman ihmisiä ja hallituksia liittymään kampanjaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanja jatkuu vuoteen 2015 asti, joka on myös Vuosituhattavoitteiden saavuttamisen tavoitepäivämäärä. Vuosituhattavoitteiden ja kampanjan välinen yhteys on selvä. Meidän on lopetettava tavaksi muuttunut ja yhteiskuntaan juurtunut väkivalta, joka turmelee elämiä, tuhoaa terveyden, syventää köyhyyttä sekä estää sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämisen yhteiskunnassa.

Naisiin kohdistuva väkivalta liittyy myös HIV-viruksen leviämiseen. Joissakin maissa jopa yksi kolmesta naisesta kokee fyysistä väkivaltaa, pakotetaan seksiin tai pahoinpidellään muuten elämänsä aikana. Lisäksi naiset ja tytöt ovat konfliktitilanteissa systemaattisten ja järjestelmällisten raiskausten ja seksuaalisen väkivallan uhreja.

Naisiin kohdistuva väkivalta on jyrkässä ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa olevaan lupaukseen ”edistää sosiaalista kehitystä ja parempien elämisen ehtojen aikaansaamista vapaammissa oloissa”. Seuraukset ovat pintaa syvemmällä. Kuolema, tapaturmat, sairauskulut ja menetetyt työpaikat ovat vain jäävuoren huippu. Naisiin ja tyttöihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihin ja yhteiskuntiin kohdistuvat vaikutukset suhteessa tuhottuihin elämiin ja elinkeinoihin ovat mittaamattomia. Rikokset jäävät aivan liian usein rankaisematta. Mikään maa, kulttuuri, nainen, nuori tai vanha ei ole immuuni tälle epäoikeudenmukaisuudelle.

Kasvavassa määrin myös miehet ovat alkaneet puhua tästä yhteiskuntamme häpeällisestä epäkohdasta. Maailmanlaajuisia esimerkkejä ovat muun muassa White Ribbon -kampanja ja V-Day -kampanjan vastine ”V-Men”. Lisäksi paikallisella tasolla yhteisöjen miehet opettavat, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua.

Sukupolvien vanhojen näkökantojen ja tapojen muuttaminen ei ole helppoa. Meidän kaikkien – yksilöiden, organisaatioiden, hallitusten – täytyy osallistua tähän työhön. Meidän on työskenneltävä yhdessä painottaaksemme selkeästi ja korkeimmalla tasolla, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei suvaita, missään muodossa, yhteydessä tai tilanteessa.

Tarvitsemme taloudellisia ja sosiaalisia päätöksiä, jotka tukevat naisten vaikutusvallan lisäämistä. Tarvitsemme hankkeita ja budjetteja, jotka edesauttavat väkivallattomuutta. Tarvitsemme myönteistä naiskuvaa mediassa. Tarvitsemme väkivallan kieltävän lainsäädännön, joka asettaa syylliset vastuuseen ja tuomitsee rikolliset.

Unite to End Violence against Women -kampanja rohkaisee miehiä ja naisia yhdessä vastustamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ainoastaan yhteistoiminnan avulla voimme luoda tasa-arvoisemman ja turvallisemman yhteiskunnan. Sitoutukaamme siis kaikki muutokseen tänä kansainvälisenä naisten päivänä.

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon