PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ NAISTENPÄIVÄNÄ

Tänä vuonna kansainvälisen naistenpäivän teema on naisten rooli päätöksenteossa. Teema on keskeinen naisten aseman parantamiselle ympäri maailman, sekä koko ihmiskunnan kehitykselle. Kuten Pekingin toimintaohjelma kertoo, ”naisten aseman parantaminen ja heidän täysi tasa-arvoon perustuva osallistumisensa yhteiskunnan kaikille osa-alueille – mukaanlukien päätöksenteko ja vallankäyttö – ovat äärimmäisen olennaisia tasa-arvon, kehityksen ja rauhan saavuttamiselle.”

Kansainvälinen yhteisö on vihdoin alkanut ymmärtää erään perusasian: naiset kohtaavat samat 2000-luvun haasteet kuin miehetkin. Haasteet koskevat mm. taloudellista ja sosiaalista kehitystä, sekä rauhaa ja turvallisuutta. Usein näillä haasteilla on suurempi vaikutus naisten elämiin. Täten on oikein ja tarpeellista, että naisia on mukana päätöksenteon kaikilla alueilla yhtä paljon kuin miehiä.

Maailma on alkanut havaita myös sen, että kehitystä, terveydenhuoltoa ja koulutusta voi tehokkaimmin edistää parantamalla naisten ja tyttöjen asemaa. Rohkenen myös ajatella, että se on tehokkain keino myös konfliktien ehkäisyssä tai sovinnon saavuttamisessa konfliktin jälkeen.

Olemme saavuttaneet paljon mitä tulee naisten edustukseen hallintoelimissä ympäri maailman. Tämän vuoden tammikuussa naisten määrä kansallisissa hallintoelimissä oli korkeampi kuin koskaan aiemmin. Tällä hetkellä 11 naista toimii valtion tai hallituksen johdossa ja heitä löytyy jokaiselta mantereelta. Kolmessa maassa – Chilessä, Espanjassa ja Ruotsissa – hallituksessa toimii yhtä paljon naisia kuin miehiä.

Meillä on kuitenkin vielä paljon työtä edessämme. Kaikenkaikkiaan kehitys on hidasta. Meidän tulee muistaa, että yksittäisissä maissa naisten määrän lisääntyminen päätöksenteossa ei ole tapahtunut itsestään. Se on pikemminkin ollut institutionaalisten tai kansalaisten valitsemien muutosten ansiota. Tällaisia aloitteita ovat olleet mm. tiettyjen tavoitteiden sekä kiintiöiden käyttöönotto, poliittisten puolueiden sitoutuminen asiaan ja jatkuva asian aktiivinen edistäminen. Myös kohdennetut toimenpiteet työn ja arjen paremmin yhteensovittamiseksi ovat auttaneet lisäämään naisten määrää päätöksenteossa. Kaikkien maiden sekä Yhdistyneiden kansakuntien tulisi ottaa nämä opit erittäin vakavasti.

Vuoden 2005 huippukokouksessa maailman johtajat julistivat, että “naisten kehitys on kaikkien kehitystä”. Tänään, kansainvälisenä naistenpäivänä sitoutukaamme jälleen havainnollistamaan tämä totuus näiden sanojen takana. Varmistakaamme, että puolet maailman väestöstä voi ottaa oikeutetun paikkansa maailman päätöksenteossa.