Pääsihteerin viesti kansainvälisenä nuorison päivänä

                                                   12.8.2008

Huolimatta siitä, että ilmastonmuutoksen tiede on monimutkaista, ovat tosiasiat yksinkertaisia: meidän maailma tulee kohtaamaan vaikeuksia. Viime vuonna vieraillessani Etelänavalla näin kuinka ikivanhat jäätiköt sulivat nopeammin kuin ne tavallisesti sulavat. Jos emme toimi nyt, voi ilmastonmuutos tuhota kaikki saavutukset, joita olemme tehneet vuosituhattavoitteiden eteen. Sen lisäksi se voi vaarantaa maailman turvallisuustilanteen ja rauhan. Jos me emme nyt radikaalisti muuta meidän elämäntyyliämme, voi maailma olla paljon epäviihtyisämpi paikka elää tämän päivän nuorten ollessa minun ikäisiä.


Tämän vuoden kansainvälisen nuorison päivän teemana on “Nuoret ja ilmastonmuutos: aika toimia”. Tämän päivän nuoret on se ryhmä, joka joutuu elämään ilmastonmuutoksen aiheuttamien seuraamusten kanssa, josta kiitos kuuluu heidän vanhemmilleen. Monessa kehitysmaassa maanviljelystä, karjanhoidosta, polttopuiden ja vedenhankinnasta vastaavat nuoret, erityisesti nuoret naiset ja tytöt. Nämä työtehtävät tulevat olemaan vaikeampia ja vaativat enemmän aikaa. Se aika on pois opiskeluun ja muuhun tuottavaan toimintaan liittyvistä aktiviteeteista, koska vedensaanti heikkenee, maanviljely mahdollisuudet huonenevat ja ekosysteemi muuttuu. 
 


Mutta nuoriso on myös varustettu taisteluun hyvin. He ovat omaksuneet nopeasti uudet tavat ja teknologian. He ovat sopeutuvaisia ja ympäristöystävällisyys on heidän elämäntapansa. Tämän vuoksi nuorten tulisi saada mahdollisuus ottaa aktiivisesti osaa päätöksentekoon paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja he voivat aktiivisesti tukea aloitteita, jotka voivat johtaa suurimittaiseen lakien hyväksyntään.

 
Tarvitsemme paljon nuorta energiaa saadaksemme maailman sopeutumaan puhtaampiin ja kestävämpiin energiamuotoihin. Siirtyminen matalamman hiilenkulutuksen talouteen tarjoaa loppumattomia mahdollisuuksia ja toivottavasti nuoret tulevat kokemaan sen heidän elinaikaan. Talouskasvu joka syntyy käytettävistä puhtaista energiamuodoista ja teknologian innovaatioista tulee lisäämään työpaikkoja, joka voi ratkaista maailmanlaajuisen nuorten työttömyysongelman.

 
Tänä kansainvälisenä nuorisonpäivänä minä kehotan kaikkia maailman nuoria käyttämään energiaansa ja hyviä ideoita saavuttaaksemme turvallisemman ja kestävämmän planeetan.