Pääsihteerin viesti kansainvälisenä nuorisopäivänä

12. elokuuta 2009

Tämän vuoden kansainvälisen nuorisopäivän teema, ”Haasteenamme kestävä tulevaisuus” (Sustainability: Our Challenge. Our Future), on toimintakutsu maailman nuorille.

Maailmassa on monia toisiinsa liittyviä kriisejä, joiden vakavat ja kauaskantoiset vaikutukset kohdistuvat epäsuhtaisesti juuri nuoriin.

25 prosenttia maailman työikäisestä väestöstä oli vuonna 2007 nuoria, mutta samanaikaisesti 40 prosenttia maailman työttömistä oli myös nuoria. Maailmanlaajuinen talouden taantuma merkitsee, että nuorisotyöttömyys tulee lähiaikoina kasvamaan entisestään. Lisäksi työttömyysluvut selittävät vain osittain erityisesti kehitysmaiden nuorten tilannetta. Epävirallinen, epävarma ja pienipalkkainen työ on suurelle osalle sääntö, ei poikkeus.

Samanaikaisesti ilmastonmuutos vaarantaa talouksia ympäri maailmaa sekä uhkaa voimistaa maapinnan kohoamista. Tämä sitoo maailman nuoret epätasa-arvoiseen ekologiseen ”velkaan”, josta voi muodostua heille ylitsepääsemätön taakka. Nuorten osallistuminen ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskevaan keskusteluun on kuitenkin rohkaisevaa. Uskon, että nuorten näkemykset ja ehdotukset voivat vauhdittaa kansainvälistä painetta sitoutua kunnianhimoiseen ilmastosopimukseen Kööpenhaminassa myöhemmin tänä vuonna.

Nuoret ovat osoittaneet olevansa tärkeitä kumppaneita kestävän kehityksen saralla. He ovat osallistuneet kansainvälisten foorumien toimintaan, kuten YK:n kestävän kehityksen komissio, sekä auttaneet hallituksia ja yhteisöjä kehittämään köyhyyden vähentämisstrategioita, yritystoimintaa tukevia ohjelmia ja monia muita poliittisia ohjelmia ja aloitteita.

Nuoret toimivat usein myös esimerkillisesti yksityiselämässään. He noudattavat vihreää ja terveellistä elämäntapaa tai edesauttavat uusien teknologioiden kuten matkapuhelimien ja Internetin sosiaalisten verkostojen innovatiivista käyttöä. Nuoret ansaitsevat täyden sitoumuksemme taata heille yhdenvertainen pääsy koulutukseen, terveydenhuoltoon, työmahdollisuuksiin, rahoituspalveluihin ja täysivaltaiseen oikeuteen osallistua yhteiskunnan julkiseen elämään. Uudistakaamme tänä kansainvälisenä nuorisopäivänä lupauksemme tukea maailman nuoria. Kestävyys on kaikista lupaavin kehityssuunta – nuoret voivat johtaa pyrkimyksiämme kohti tätä päämäärää.

 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon