Pääsihteerin viesti kansainvälisenä osuustoiminnan päivänä 1. heinäkuuta 2006

Tänä vuonna kansainvälisen osuustoiminnan päivän teema on “Osuustoiminta rauhanrakentajana”. Se korostaa osuustoiminnan kasvavaa merkitystä rauhan ja kehityksen luojana.

Kansainvälinen osuustoimintaliike on perinteisesti toiminut rauhantyön äänitorvena. Jo ensimmäistä maailmansotaa edeltävinä levottomina aikoina se vastusti vahvasti militarismia. Sodan jälkimainingeissa Kansainvälinen osuustoimintaliitto antoi vankan tukensa Kansainliitolle ja sittemmin Yhdistyneille kansakunnille.

Nykyään osuuskunnat osallistuvat rauhanrakennustyöhön edistämällä taloudellista ja sosiaalista paikalliskehitystä. Kriisistä toipuvissa yhteiskunnissa juuri osuuskunnat käynnistävät uudelleen reilut toimitus-, jakelu- ja markkinointijärjestelmät, tekevät talouspalveluista helpommin tavoitettavia sekä parantavat työllisyystilannetta. Osuuskuntien taloudellinen malli – johon kuuluu itsetekemisen ja molemmin puolisen avunannon painottaminen – helpottaa sosiaalista ja poliittista sovinnontekoa.

Samaan aikaan osuuskunnat voimaannuttavat yksilöitä sekä toimivat ruohonjuuritason demokraattisen liikehdinnän foorumeina. Osuuskuntien yhteistyöhenki parantaa yhteisöjen sisäistä keskinäistä luottamusta sekä auttaa yhteisöjä kasvattamaan sosiaalista pääomaansa. Osuuskuntien hyöty on suurin yleensä juuri silloin, kun niiden apua eniten tarvitaan. Avun tarvitsijoita ovat kriisien uhrit, naiset sekä muut haavoittuvaisessa asemassa olevat ryhmät. Apua tarvitaan myös humanitaaristen kriisien yhteydessä. Viimeisen puolentoista vuoden aikana osuustoiminnan rooli on ollut keskeinen muun muassa Itä-Aasian tsunamin uhrien kuntoutuksessa.

Tänään, kansainvälisenä osuustoiminnan päivänä, kehotan hallituksia ja kansalaisyhteiskuntaa tunnustamaan osuustoiminnan rauhanrakennustyön arvon sekä pyrkimään yhdessä osuuskuntien kanssa kohti kestävää kehitystä, reilumpaa maailmaa ja rauhaa.