Pääsihteerin viesti kansainvälisenä päivänä aavikoitumisen ja kuivuuden ehkäisemiseksi

 

 

17. kesäkuuta 2009

Aavikoitumisen ja maaperän huonontumisen vaikutukset ulottuvat yhteen kolmasosaan maapallon pinta-alasta, uhaten jopa miljardin ihmisen elinkeinoja, hyvinvointia ja kehitystä. Pitkäkestoiset kuivuudet, nälänhädät ja syvenevä köyhyys eivät jätä monille ihmisille muuta vaihtoehtoa kuin paeta kotiseuduiltaan. Maailmassa on jo noin 24 miljoona ympäristöpakolaista; heidän lukumääränsä saattaa nousta jopa 200 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä.

Tämän vuoden kansainvälinen päivä aavikoitumisen ja kuivuuden ehkäisemiseksi korostaa kasvavia aavikoitumisen aiheuttamia uhkia kansalliselle ja alueelliselle vakaudelle. Lähes yksi kolmasosa maailman pelto- ja niittymaasta on muuttunut tuottamattomaksi ja se on jätetty viljelemättömäksi viimeisen 40 vuoden aikana. Melkein kolmessa neljäsosassa laidunmaata on näkyvissä erilaisia aavikoitumisen merkkejä. Ilmastonmuutos on yksi, muttei ainut merkittävä tekijä. Meidän täytyy erityisesti harkita uudelleen maatalouskäytäntöjä ja vesivarojen hallinnointia. Maatalous ja karjankasvatus kuluttavat 70 prosenttia makean veden varoista ja ne aiheuttavat peräti 80 prosenttia aavikoitumisesta. Lisäksi rehukasvien ja biopolttoaineiden kasvava kysyntä lisäävät ympäristöpainetta ilman kestävää luonnonvarojen hallinnointia.

Vallitsevat globaalit kulutuksen ja tuotannon mallit eivät ole kestäviä. Niiden seurauksena koemme tulevaisuudessa enemmän vuoden 2008 kaltaisia maailmanlaajuisia elintarvikekriisejä, aavikoiden leviämistä, maaperän huonontumista ja kuivia kausia. Useimmiten köyhät ovat näiden ensimmäisiä uhreja sekä viimeisiä, jotka toipuvat niiden vaikutuksista.

Vastikään päättynyt YK:n kestävän kehityksen toimikunnan 17. istunto painotti, että aavikoituminen ja maaperän huonontumien ovat globaaleja uhkia, jotka vaativat globaaleja ratkaisuja. Ensi joulukuussa maailman johtajilla on mahdollisuus löytää tämä ratkaisu, kun he kokoontuvat Kööpenhaminaan neuvottelemaan uudesta maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta. Selkeän ja oikeudenmukaisen sopimuksen ei pidä vain hidastaa ilmaston lämpenemistä, vaan myös auttaa kehitysmaita sopeutumaan ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin. Erityisesti maankäytön, tehokkaan veden käytön ja kestävän maatalouden tueksi on kehitettävä asianmukaisia ja odotuksienmukaisia rahoitusmenetelmiä.

Tänä kansainvälisenä päivänä aavikoitumisen ja kuivuuden ehkäisemiseksi meidän on tunnustettava aavikoitumisen aiheuttamat turvallisuusuhat. Lisäksi meidän on ymmärrettävä, että taistelemalla ilmastonmuutosta vastaan vähennämme myös aavikoiden leviämistä, lisäämme maatalouden tuottavuutta, vähennämme köyhyyttä sekä edesautamme globaalia turvallisuutta. 

 

Lisätietoja:

Kansainvälinen päivä aavikoitumisen ja kuivuuden ehkäisemiseksi
YK:n yleissopimus aavikoitumisen ehkäisemiseksi
YK:n kestävän kehityksen toimikunta