Pääsihteerin viesti kansainvälisenä päivänä huumeiden väärinkäytön ja huumausainekaupan vastustamiseksi 26. kesäkuuta 2006

Huumeidenkäyttö ei ole valintakysymys: kyseessä eivät ole tietoiset valinnat. Silti aivan liian monet ihmiset kautta maailman ovat erittäin epätietoisia huumeidenkäytön vakavista seuraamuksista. Huumeidenkäytön ehkäisemiseksi tarvitaan parempaa koulutusta ja laajempaa tietoisuutta. Hallitusten on puututtava asiaan johdonmukaisemmin. Lisäksi tarvitaan esikuvia kertomaan huumausaineiden käytön vaikutuksista paitsi käyttäjään itseensä, myös muihin.

On unohdettava se harhaluulo, että laki on ongelma, koska se kieltää huumausaineet. Sen sijaan ihmiset on saatava ymmärtämään, että huumausaineet ovat ongelma, minkä vuoksi laki kieltää ne. Huumausaineet aiheuttavat terveydellisiä sekä mielenterveydellisiä ongelmia. Riippuvaisuus luo kurjuutta sekä aineiden käyttäjälle että hänen läheisilleen. Huumausaineiden suonensisäinen käytön myötä voi sairastua tappavaan tautiin – erityisesti HIV:hen/AIDSiin. Huumeet aiheuttavat kurjuutta ja tuhoa tulorajoihin, rotuun, ammattiin saati maantieteelliseen sijaintiin katsomatta.

Erityisesti on keskityttävä nuorison tilanteeseen rakentamalla vertaistukiverkostoja sekä käyttämällä esimerkiksi urheilun suomia mahdollisuuksia, jotta nuoret pysyvät aktiivisina, terveinä ja luottavaisina. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vanhempia ja opettajia on rohkaistava sitoutumaan omaan rooliinsa entistä lujemmin.

Myös huumetarjontaa on supistettava tehostamalla lainvalvontaa sekä tekemällä yhteistyötä tuottajamaiden viljelijöiden kanssa, jotta he valitsisivat kestäviä vaihtoehtoja laittomien viljelmien sijaan. Köyhyyteen sekä huumeiden viljelyyn ja kauppaan on puututtava samanaikaisesti.

Kansainvälinen päivä huumeiden väärinkäytön ja huumausainekaupan vastustamiseksi muistuttaa meitä jokaista omasta osuudestamme huumeidenvastaisessa taistelussa. YK:n tehtävä on tukea tätä taistelua varustamalla ihmiset niillä tiedoilla, joita he tarvitsevat voidakseen sanoa ei huumeille.

Kofi A. Annan