Pääsihteerin viesti kansainvälisenä päivänä kidutuksen uhrien puolesta 26. kesäkuuta 2006

Kansainvälinen päivä kidutuksen uhrien puolesta kiinnittää huomiota kidutuksen uhreihin, heidän perheisiinsä ja yhteisöihin, joissa he elävät, sekä tarjoaa mahdollisuuden jälleen kerran kollektiivisesti tuomita kidutus sekä kaikki julmat, epäinhimilliset ja halventavat rangaistuskeinot. 

Kidutuskielto on perusteltu, ehdoton ja yksiselitteinen. Se pätee kaikissa olosuhteissa niin sodan kuin rauhankin aikana. Kidutuksen kutsuminen muuksi kuin kidutukseksi ei oikeuta sen käyttöä: julmia ja epäinhimillisiä rangaistuksia ei voida hyväksyä eikä sallia laissa, kutsuttiinpa niitä millä nimellä tahansa.

Kuitenkin kidutusta käytetään useissa yhteiskunnissa, ja on hallituksia ja hallitusten alaisia toimijoita, jotka suvaitsevat tämän rangaistuskeinon ja jopa käyttävät sitä itse.

Kunkin meistä on tehtävä työtä tämän tahran putsaamiseksi ihmiskunnan omastatunnosta. Kidutusta on vastustettava entistä tehokkaammin ja työtä tehtävä kovemmin, jotta kidutus kaikissa muodoissaan voidaan lopettaa.

Toivotan kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaantulon lämpimästi tervetulleeksi. Pöytäkirjan myötä luodaan kansainvälisiä sekä kansallisia tarkkailujärjestelmiä, joiden avulla voidaan ehkäistä pidätettyjen halventava kohtelu. Osaltaan pöytäkirja helpottaa myös YK:n erityisraportoijan työtä. Kehotan kaikkia niitä valtioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet kidutuksen vastaista sopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa, allekirjoittamaan nämä asiakirjat ja siten sallimaan uhrien kantelut näihin asiakirjoihin vedoten.

Tämä vuosi on kidutuksen uhrien tukirahaston 25-vuotisjuhlavuosi. Rahasto on yksi YK:n suurimpia humanitaarisia rahastoja ja se tarjoaa tukea järjestöille, jotka avustavat kidutuksen uhreja ja heidän perheitään. Kiitän lahjoittajia heidän rahastolle antamastaan tuesta sekä kehotan kansainvälistä yhteisöä olemaan jatkossakin yhtä avokätinen. Kiitän myös kansalaisjärjestöjä ympäri maailman siitä työstä, mitä ne ovat tehneet kidutuksen uhrien ja heidän perheidensä tukemiseksi ja kuntouttamiseksi.

Kansainvälisenä päivänä kidutuksen uhrien puolesta on aika jälleen kerran vahvistaa ne kiistämättömät oikeudet, jotka kuuluvat kaikille miehille sekä naisille, sekä päätös taistella julmaa, halventavaa ja epäinhimillistä kohtelua vastaan kaikkialla maailmassa.