Pääsihteerin viesti kansainvälisenä päivänä kidutuksen uhrien puolesta

26. kesäkuuta 2009 

Vaikka olemmekin laatineet merkittävät lailliset ja institutionaaliset kehykset kidutuksen ehkäisemiseksi, monet hallitukset yhä sietävät ja jopa syyllistyvät kidutukseen, joka jää aivan liian usein rankaisematta. Kansainvälinen päivä kidutuksen uhrien puolesta muistuttaa kaikkien miesten ja naisten oikeudesta elämään ilman pelkoa kidutuksesta. Kidutus tai mikään muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus ei ole koskaan hyväksyttävää missään yhteiskunnassa.

Vaadin kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet ja ottaneet käyttöön YK:n kidutuksen vastaista yleissopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa, tekemään niin heti vilpittömin mielin. Vetoan myös jäsenvaltioihin, jotta he kutsuisivat YK:n kiduksia käsittelevän erityisraportoijan paikkoihin, joissa ihmisiltä on riistetty heidän perusvapautensa, sekä laajentamaan yhteistyötä täyden ja esteettömän pääsyn varmistamiseksi näihin paikkoihin.

Tämä päivä on myös tilaisuus osoittaa solidaarisuutta kidutuksen uhreja ja heidän perheitään kohtaan, sekä vaatia kaikkia hallituksia tarjoamaan uhreille täydellinen oikeussuoja ja kuntoutus. Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoinen rahasto kidutuksen uhrien hyväksi (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture) tukee kidutuksen uhreja ja heidän perheitään auttavien järjestöjen toimintaa. Kiitän kaikkia rahaston toimintaa tukeneita tahoja ja kannustan heitä jatkamaan tämän tärkeän työn tukemista.

Vahvistakaamme uudelleen tänä kansainvälisenä päivänä kidutuksen uhrien puolesta kaikkien miesten ja naisten luovuttamattomat oikeudet ja ihmisarvo. Ryhtykäämme yhdessä taistelemaan kidutusta sekä julmaa, ihmisarvoa loukkaavaa ja epäinhimillistä kohtelua ja rangaistuksia vastaan, missä ikinä sitä tapahtuukin.

 

  Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon.