PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ PÄIVÄNÄ KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI

Köyhyys tuhoaa perheitä, yhteisöjä ja kansoja. Se aiheuttaa epävakautta ja poliittista levottomuutta sekä synnyttää konflikteja. Noin 800 miljoonaa ihmistä kärsii kroonisesta nälänhädästä ja aliravitsemuksesta. Joka päivä 30 000 lasta kuolee köyhyyteen liittyviin syihin.

Nämä luvut kertovat tämän vuoden köyhyyden poistamisen päivän teeman tärkeydestä. Teema ”vuosituhattavoitteiden saavuttaminen: köyhistä köyhimpien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen” painottaa sitä tosiasiaa, että köyhyyttä voidaan vähentää vain, jos autamme köyhistä köyhimpiä, kuten niitä, jotka usein jäävät kehitysprosessin ulkopuolelle. Köyhyys kaikkine ulottuvuuksineen voidaan poistaa vain tekemällä yhteistyötä heidän kanssaan ja tasa-arvoa edistämällä.

Vuonna 2000 189 valtion päämiestä hyväksyi vuosituhatjulistuksen ja vuosituhattavoitteet. Ne ovat merkki köyhien ja rikkaiden maiden välisestä kumppaanuudesta, jotta äärimmäinen köyhyys voitaisiin voittaa ja ottaa konkreettisia sekä mitattavissa olevia edistysaskeleita miljoonien miesten, naisten ja lasten elämän parantamiseksi kaikkialla maailmassa. Tavoitteet ovat raami inhimilliselle kehitykselle. Ne pyrkivät varmistamaan kaikkien lasten peruskoulutuksen, vähentämään lasten ja äitien kuolemia, pysäyttämään HIV/AIDS:in sekä muiden sairauksien leviäminen sekä puolittamaan äärimmäisessä köyhyydessä ja nälänhädässä elävien määrä vuoteen 2015 mennessä.

Syyskuussa 2005 maailman johtajat kokoontuivat antamaan yksimielisen tukensa vuosituhattavoitteille sekä YK:n laajalle kehittämisagendalle, joista oli päätetty YK:n konferensseissa ja huippukokouksissa. Johtajat päättivät panna toimeen vuoteen 2006 mennessä kattavan kansallisen kehitysstrategian, jotta kehittämisagenda voitaisiin toteuttaa. Teollisuusmaat suostuivat tukemaan kehitysmaiden pyrkimyksiä lisäämällä kehitysapuaan, antamalla velkahelpotuksia maailman köyhimmille maille ja varmistamalla, että kaupankäynti toimii kaikin mahdollisin tavoin talouskasvun, työllistymisen ja kehityksen eduksi.

Nämä sitoumukset ovat läpimurto köyhyyden vastaisessa taistelussa. Lupaukset täytyy muuttaa konkreettiseksi toiminnaksi erityisesti maailman köyhimpien auttamiseksi. Tänä kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi voimme päättää antaa uutta pontta näille lupauksille. Rikkaiden ja köyhien maiden tulee parantaa kaikkien ihmisten mahdollisuuksia rakentaa parempaa elämää.